Kort introduktion til pakken

KAP-S udbyder i samarbejde med lægefaglig konsulent Berit Lassen klyngepakken “Forebyggelse af fodsår hos type 2 diabetes patienter”.

DSAM anbefaler, at alle diabetikere bør have mindst én årlig fodstatus. Undersøgelsen omfatter screening for risikofaktorerne neuropati, arteriosklerose og deformiteter.

Formål med klyngepakken er at belyse, hvordan vi sikrer, at flest mulige patienter får undersøgt fødderne mindst en gang årligt, primært hos en fodterapeut, og hvis det ikke er realistisk, hvordan fodundersøgelsen kan foregå i praksis.
Derudover er fokus tværsektorielt samarbejde og særligt skrøbelige patienter.

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data, samt ideer til hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i klinikken, sammen med praksispersonalet.

Læs hele klyngepakken her – Deltagelse er gratis.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser, kontakt lægefaglig konsulent: Berit Lassen på tlf.: 5188 2575 eller via mail: Berit.lassen@dadlnet.dk

X