Vagtlæge under COVID-19

WebReq bestilling i lægevagten

Sundhedsministeriet har anmodet om, at der it-understøttes prøvetagning til undersøgelse for COVID-19 rekvireret fra lægevagten.

Til at it-understøtte podeklinikkerne (de hvide telte på 4 sygehuse i regionen), anvendes WebReq til rekvirering sammen med bookingløsning på https://www.coronaprover.dk/

WebReq er en web-baseret adgang til, at registrere en laboratorierekvisition til alle laboratorier – i det aktuelle tilfælde klinisk mikrobiologi. WebReq anvendes i forvejen i almen praksis, men er udbygget med særlige skærmbilleder, som letter arbejdsgangen.  

Fra tirsdag den 28. april 2020 kl. 16.00, er der åbnet for lægevagten i Region Sjælland kan rekvirere test (podning SARS-CoV-2) via WebReq på en regions PC (se “Rekvisition på WebReq – vejledning”). Når test rekvireres via den viste profil i WebReq, tilgår der automatisk kopi af svar til patientens egen læge.

Første gang du logger på en (ny) regions PC, skal du aktivere din digitale signatur og gemme genvej til WebReq på skrivebordet (se “Første logon til regionsPC – vejledning” og “Videovejledning – digital signatur”).

Hvis du oplever problemer, kan du kontakte Region Sjælland IT Helpdesk på tlf. 56 51 55 55 i tidsrummet kl. 16-23 hverdage og kl. 8-22 i weekender.

Tidsbestilling til podning, patienter

Patienter skal selv bestille tid til test på https://www.coronaprover.dk/

De skal anvende deres NemID, til at logge på og kan vælge hvornår og hvor i regionen de gerne vil testes.

For borgere uden NemID, se side 2 i “Rekvisition på WebReq – vejledning”