Datakonsulenterne ser fremad – 2022

af

I sidste uge var landets datakonsulenter samlet i Middelfart til 2 dages seminar med MedCom, PLO samt KIAP for at blive opdateret om fremtidens kommende projekter.

Det var fantastisk atter at  kunne mødes fysisk  samt brainstorme omkring hvordan vi bedst muligt understøtter implementering samt korrekt i brugtagning af de kommede projekter.

datakonsulentseminar

Diagnosekortet

Snart bliver Diagnosekortet en del af dit journalsystem. Det er en ide som helt fra starten har været støttet af DSAM og PLO.  Artikel om diagnosekortet

Grundlæggende er diagnosekortet en slags FMK for Diagnoser. Altså et samarbejdsværktøj mellem almen praksis og sundhedspersoner i andre dele af sundhedsvæsnet ved tværsektorielt samarbejde.

Diagnosekortet administreres af almen praksis og I vil have mulighed for at vælge hvilke diagnoser der er relevante og dermed give et retvisende billede af patientens helbredstilstand samt tidligere betydningsfulde hændelser/tilstande mv.

Formålet er at forbedre overblikket og kvaliteten i behandlingen.

diagnosekort

Datakvalitet i almen praksis

Hvordan skal en pc tolke at nogen har indtastet Højde = “152 cm med sko”? og hvordan udveksles dette med andre samarbejdspartnere. Dette er en blot en af mange udfordringer mht data kvalitet i almen praksis. I dag er det desværre muligt at indtaste bogstaver i et felt hvor der kun skal stå tal og visa versa. Det findes pt ikke nogen fast standart for hvad der må indtastes i et laboratoriekort . Dette projekt har til formål at ensrette indtastning af data og dermed højne kvaliten af denne.

KAP-S datakonsulenterne har sikret sig deltagelse i arbejdsgruppen for dette projekt da det er fundamentet for meget af vores arbejde.

Link til projektet