Om KAP-S
KAP-S

Om KAP-S

Om KAP-S

Det er KAP-S’ opgave at fremme og understøtte de indsatsområder som Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget vedtager, og vi lytter gerne til jeres forslag til projekter og kurser eller jeres erfaringer med projektmetoder, redskaber m.v.

Projektkontoret omfatter to datakonsulenter, fem Kvalitets- og Efteruddannelseskonsulenter samt de faste medarbejdere. Projektkontorets funktion og opgaver er at yde sparring, rådgivning og projektstøtte, samt facilitere samarbejde mellem konsulentfunktioner og andre aktive interessenter.

Desuden at initiere iværksættelse af projekter og aktiviteter besluttet af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, herunder strategi og handlingsplan 2017-18.

Vi kan træffes dagligt ml. kl. 9.00-15.00 (fredag kl. 9.00-14.00).

Missionen er at ruste almen praksis til fortsat at arbejde på at forbedre befolkningens sundhed og levere de ydelser, som patienterne har behov for på en effektiv og sammenhængende måde.