KAPsel

KAPsel Privatlivspolitik – gældende for fire regioner.

KAPsel er det navnet på det egenudviklede sagssystem som konsulenter i 4 af landets regioner benytter til at registrere deres kontakter med almen praksis. På denne side kan du læse alt om privatlivspolitikken for systemet.

Hvem registrerer noget om mig ?

Når konsulenterne har kontakt med dig med det formål at yde hjælp og generel rådgivning til kvalitets- og udviklingsarbejde, har vi brug for at behandle dine praksis- og personoplysninger i vores interne sags- og projekthåndteringssystem, KAPsel.

Hvem kan se data registreret i KAPsel ?

Det er alene regionens ansatte konsulenter, der arbejder med hjælp og rådgivning til din praksis, der har adgang til KAPsel. Hver konsulentfunktion får adgang til en ”egen udgave”/database af KAPsel. Der er ingen datadeling mellem konsulentfunktionerne, f.eks. kan datakonsulenterne ikke se hvad andre konsulenter registrerer i KAPsel.

Udleveres data til andre?

Der udleveres ikke data fra KAPsel. Der udarbejdes statistikker og udtræk fra KAPsel til intern brug i forbindelse med planlægning og udvikling af aktiviteter til servicering af regionens ydere. Udtræk og statistikker er ikke personhenførbare og kan ikke henføres til den enkelte praksis.

Hvad bruges de registrede journaldata til ?

Lavpraktisk service i konsulenternes arbejde, således at konsulenterne kan levere en høj kvalitet i deres arbejde, prioritere indsatser og imødekomme praksis så hurtigt og effektivt som muligt.

KAPsel privatlivspolitik

Læs mere i vores FAQ omkring KAPsel privatlivspolitikken.

KAP-SFølgebrev samt privatlivspolitik

SydKIPFølgebrev samt privatlivspolitik

MidtkraftFølgebrev (almen praksis) og Følgebrev (øvrige ydere) samt privatlivspolitik

Region HFølgebrev samt privatlivspolitik

Har du spørgsmål til KAPsel – og arbejde i almen praksis i Region Sjælland så kontakt datakonsulenterne


Arbejder du med KAPsel i din region, kan du se brugermanualen her. Brugermanualen kan ikke stå alene, du skal have sidemandsoplæring af en kollega i din afdeling, men den giver dig et godt indblik i anvendelsesmuligheder m.m.