Modul-Modellen

Modul-Modellen

Modul-Modellen er udviklet af KAP-S på baggrund af OK22, som gav personalet i praksis mulighed for at udføre årsstatus på udvalgte områder på lægens ansvar. Modul-Modellen er en generisk model bestående af 4 moduler: Klyngepakke-modul, implementeringsprojekt-modul og podcast-modul.

Modul-Modellen er udviklet for nedenstående emneområder :

  • Osteoporose,
  • Hypertension,
  • Stofskiftelidelse.
  • Kronisk Nyresygdom

På videoen herunder kan du se interview med en praksis som har arbejdet med modulmodellen og gennemgået implementeringsprojektet i egen praksis. Hør hvad de synes om den måde at arbejde på.

Vi anbefaler, at anvende alle 3 moduler (klyngepakke, implementeringsprojekt samt podcast) indenfor samme emneområde. Hermed skabes synergi, så I kan målrette arbejdet. Modulerne kan dog også stå alene.

– Klyngepakke-modul

Med klyngepakkerne arbejder I med at få et populationsoverblik og får udvekslet erfaringer omkring organisering, struktur og arbejdsgange. KAP-S tilbyder hjælp til datatræk.

– Implementeringsprojekt-modul

Implementeringsprojekterne gennemføres i egen praksis ved hjælp af en trin-for-trin drejebog. Her arbejder I med at få fælles viden om emnet samt en struktur, så personalet kan udføre årsstatus på lægens ansvar. Projektet forløber over ca. 18 uger.

Implementeringsprojekt-moduler bestilles ved henvendelse til [email protected]

KAP-S tilbyder støtte i forhold til implementeringsprojekterne.

– Podcast-modul

Podcasts giver dig/jer andres perspektiver på emnerne. Det kan være et patientperspektiv, eller en kollegas perspektiv på emnet og/eller organisering af arbejdsgange i praksis.

Herunder kan du høre de Modul-Modellens podcasts som er tilgængelige.

Du kan også høre KiAPs podcast om hypertension her.

Økonomi – Tilskud fra Fonden for Almen Praksis

Implementeringsprojekterne er godkendt til tilskud fra Fonden for Almen Praksis. Når I har afsluttet et projekt, og KAP-S har modtaget jeres handleplan, kan du som praktiserende læge søge om 1 dags efteruddannelseshonorar og for dit personale 1 dags tabt arbejdsfortjeneste. Oplysninger om aktivitetsnummer m.m. sendes fra KAP-S, når handleplanen er modtaget.

Du kan hente inspiration til jeres handleplan her.