Modul-modellen

Modul-modellen

Som noget helt nyt og banebrydende har KAP-S, i forbindelse med OK22 hvor personalet kan udføre ukomplicerede årsstatus på lægens ansvar, udviklet Modul-modellen. I Modul-modellen har vi tænkt data, implementering og viden sammen i det omfang den enkelte klynge og praksis har brug for det.

Modul-modellen er data repræsenteret af klyngepakker, implementering er et projekt i egen praksis gennemført af praksis selv og viden er en podcast. Klyngepakker, implementeringsprojekter og podcast er udviklet på hvert af de 3 emneområder; Osteoporose, Hypertension og Stofskiftelidelse.

Altså er der 9 moduler:

  • De 3 grønne moduler omhandler osteoporose.
  • De 3 gule moduler omhandler hypertension.
  • De 3 røde moduler omhandler stofskiftelidelse.

Du kan sammensætte modulerne efter eget ønske, og du har altid mulighed for støtte fra KAP-S til fx:

  • Hjælp til dataudtræk
  • Støtte til mødeleder i form af en facilitator fra KAP-S til case-delen
  • Sparring, hvis processen går i stå eller tager en uhensigtsmæssig retning
  • Sparring til ledelse i en forandringsproces

.

Implementeringsprojekt

Vælger du et implementeringsprojekt arbejder I med at få fælles viden om emnet samt en struktur, så personalet kan udføre ukomplicerede årsstatus på lægens ansvar.

I gennemføre selv projektet i egen praksis ved hjælp af en trin-for-trin drejebog udviklet af KAP-S der tager afsæt i en case, det gruppebaserede læringskoncept, SWOT, handleplaner m.m.

Projekterne løber hver især over ca. 18 uger. Der kan rekvireres 1 projekt ad gangen. Er du i tvivl om hvilket projekt din praksis skal starte med, har vi oplistet nogle forslag her.

Projekterne er godkendt til tilskud fra Fonden for Almen Praksis. Når projektet er afsluttet, og KAP-S har modtaget jeres handleplan, kan du som praktiserende læge søge om 1 dags efteruddannelseshonorar og for dit personale 1 dags tabt arbejdsfortjeneste. Oplysninger om aktivitetsnummer mm. tilsendes fra KAP-S, når handleplan er modtaget.

Projekter kan rekvireres ved henvendelse til [email protected]

.

Klyngepakke

Vælger din klynge en af klyngepakkerne, arbejder I med at få et populationsoverblik og I får udvekslet erfaringer omkring organisering, struktur og arbejdsgange indenfor de 3 emneområder.

Du finder de 3 klyngepakker her.

.

Podcast

Vælger du en podcast får du nyeste viden indenfor området, samt input til hvordan andre organiserer sig i forhold til, at personalet kan udføre ukomplicerede årsstatus på lægens ansvar.

OBS: Podcast udkommer i efteråret 2022.

.

Valg af modul

Det er frivilligt hvilke moduler du vælger – du kan fint vælge at lytte til en enkelt podcast uden at skulle gennemføre et implementeringsprojekt eller vælge en klyngepakke. Vores tanke er dog, at du ved at bruge de samme farvede moduler får synergi, og kan målrette kræfterne indenfor et af de 3 emneområder; Osteoporose, Hypertension og Stofskiftelidelse.

Vi vil derfor anbefale, at hvis klyngen vælger at arbejde med et emne fx det grønne osteoporose-klynge-modul, følges indsatsen op af de enkelte klyngemedlemmer hjemme i egen praksis med et implementeringsprojekt-modul og et podcast-modul indenfor samme farve/emne.