Modul-modellen

Modul-modellen

Som noget helt nyt og banebrydende har KAP-S, i forbindelse med OK22 hvor personalet kan udføre ukomplicerede årsstatus på lægens ansvar, udviklet hvad vi kalder Modul-modellen. I Modul-modellen har vi tænkt data, implementering og viden sammen i det omfang den enkelte klynge og praksis har brug for det.

Modul-modellen består af :

  • Datamoduler  = klyngepakker
  • Implementeringsmoduler = implementeringsprojekter i egen praksis gennemført af praksis selv
  • Vidensmoduler  = podcast
modeulmodellen

Vi har udviklet klyngepakker, implementeringsprojekter og podcast for hvert af de 3 emneområder; Osteoporose, Hypertension og Stofskiftelidelse.

Altså er der 9 moduler:

  • 3 moduler omhandler osteoporose (Grøn).
  • 3 moduler omhandler hypertension (Gul).
  • 3 moduler omhandler stofskiftelidelse (Rød).

Du kan sammensætte modulerne indenfor samme farve efter eget ønske, og du har altid mulighed for støtte fra KAP-S til fx:

  • Hjælp til dataudtræk
  • Støtte til mødeleder i form af en facilitator fra KAP-S til case-delen
  • Sparring, hvis processen går i stå eller tager en uhensigtsmæssig retning
  • Sparring til ledelse i en forandringsproces
Hør Praktiserende Læge Andreas Heltbert som har afprøvet modulmodellens implementeringsprojekt i egen praksis.


Valg af modul – omkring de enkelte moduler i Modul-modellen.

Det er frivilligt hvilke moduler du vælger – du kan fint vælge at lytte til en enkelt podcast uden at skulle gennemføre et implementeringsprojekt eller vælge en klyngepakke. Vores tanke er dog, at du ved at bruge de samme farvede moduler får synergi, og kan målrette kræfterne indenfor et af de 3 emneområder; Osteoporose, Hypertension og Stofskiftelidelse.

Vi vil derfor anbefale, at hvis klyngen vælger at arbejde med et emne fx det grønne osteoporose-klynge-modul, følges indsatsen op af de enkelte klyngemedlemmer hjemme i egen praksis med et implementeringsprojekt-modul og et podcast-modul indenfor samme farve/emne.

Datamodul = Klyngepakke

Vælger din klynge en af klyngepakkerne, arbejder I med at få et populationsoverblik og I får udvekslet erfaringer omkring organisering, struktur og arbejdsgange indenfor de 3 emneområder.

Du finder de 3 klyngepakker her.

Implementeringsmodul = Implementeringsprojekt

Vælger du et implementeringsprojekt arbejder I med at få fælles viden om emnet samt en struktur, så personalet kan udføre ukomplicerede årsstatus på lægens ansvar.

I gennemføre selv projektet i egen praksis ved hjælp af en trin-for-trin drejebog udviklet af KAP-S der tager afsæt i en case, det gruppebaserede læringskoncept, SWOT, handleplaner m.m.

Projekterne løber hver især over ca. 18 uger. Er du i tvivl om hvilket projekt din praksis skal starte med, har vi oplistet nogle forslag her.

Projekterne er godkendt til tilskud fra Fonden for Almen Praksis. Når projektet er afsluttet, og KAP-S har modtaget jeres handleplan, kan du som praktiserende læge søge om 1 dags efteruddannelseshonorar og for dit personale 1 dags tabt arbejdsfortjeneste. Oplysninger om aktivitetsnummer mm. tilsendes fra KAP-S, når handleplan er modtaget.

Projekter kan rekvireres ved henvendelse til [email protected]

Vidensmodul = Podcast

Vælger du en podcast får du nyeste viden indenfor området, samt input til hvordan andre organiserer sig i forhold til, at personalet kan udføre ukomplicerede årsstatus på lægens ansvar.

OBS: Podcast udkommer i efteråret 2022.