Modul-Modellen

Modul-Modellen

Modul-Modellen er udviklet af KAP-S på baggrund af OK22, som gav personalet i praksis mulighed for at udføre årsstatus på udvalgte områder på lægens ansvar. Modul-Modellen er en generisk model bestående af 3 moduler: Klyngepakke-modul, implementeringsprojekt-modul og podcast-modul.

Modul-Modellen er udviklet for de 3 emneområder :

  • Osteoporose,
  • Hypertension,
  • Stofskiftelidelse.

Vi anbefaler, at anvende alle 3 moduler (klyngepakke, implementeringsprojekt samt podcast) indenfor samme emneområde. Hermed skabes synergi, så I kan målrette arbejdet. Modulerne kan dog også stå alene.

Klyngepakke-modul

Med klyngepakkerne arbejder I med at få et populationsoverblik og får udvekslet erfaringer omkring organisering, struktur og arbejdsgange. KAP-S tilbyder hjælp til datatræk.

Implementeringsprojekt-modul

Implementeringsprojekterne gennemføres i egen praksis ved hjælp af en trin-for-trin drejebog. Her arbejder I med at få fælles viden om emnet samt en struktur, så personalet kan udføre årsstatus på lægens ansvar. Projektet forløber over ca. 18 uger.

Implementeringsprojekt-moduler bestilles ved henvendelse til [email protected]

KAP-S tilbyder støtte i forhold til implementeringsprojekterne.

Podcast-modul

Podcasts giver dig/jer andres perspektiver på emnerne. Det kan være et patientperspektiv, eller en kollegas perspektiv på emnet og/eller organisering af arbejdsgange i praksis.

Herunder kan du høre de Modul-Modellens podcasts som er tilgængelige.

Du kan også høre KiAPs podcast om hypertension her.

Tilskud fra Fonden for Almen Praksis

Implementeringsprojekterne er godkendt til tilskud fra Fonden for Almen Praksis. Når I har afsluttet et projekt, og KAP-S har modtaget jeres handleplan, kan du som praktiserende læge søge om 1 dags efteruddannelseshonorar og for dit personale 1 dags tabt arbejdsfortjeneste. Oplysninger om aktivitetsnummer m.m. sendes fra KAP-S, når handleplanen er modtaget.

Du kan hente inspiration til jeres handleplan her.

Hør Praktiserende Læge Andreas Heltberg som har afprøvet modulmodellens implementeringsprojekt om hypertension i egen praksis.