Faktura

Faktura

Skal du sende KAP-S en faktura eller ønsker du at søge støtte til opstart af et nyt projekt?

Har du brug for at sende KAP-S en faktura?

KAP-S gør brug af regionens IT-systemer og modtager derfor kun elektroniske fakturaer.

Jævnfør Lov nr. 798 om offentlige betalinger, er Region Sjælland forpligtet til udelukkende at modtage regninger i elektronisk form. Dette betyder, at vi er berettiget til at udskyde betalingen af en faktura, indtil den bliver fremsendt elektronisk.

Er du i tvivl om, hvilke fremgangsmåder der kan benyttes, henvises til Virk.dk, som indeholder al relevant information om elektronisk fakturering. Her er det også muligt at indtaste sin egen faktura.

Krav til faktura

Vi gør opmærksom på følgende vigtige oplysninger, som skal påføres en faktura til Region Sjælland:

  • EAN nummer: 579 800 204 0319
  • Rekvirentens navn: Anja Jensen
  • Rekvirentens afdeling: KAP-S

Bemærk venligst at vores betalingsbetingelser er 30 dage netto.

Vi gør opmærksom på, at for at kunne fakturere elektronisk til offentlige virksomheder skal afsender bruge et CVR-nummer eller et CPR-nummer.

 

Har du udført en opgave for KAP-S?

Du skal sende en faktura til KAP-S, for det udførte arbejde. Det skal tydeligt fremgå på fakturaen eller vedhæftede bilag, hvilken opgave eller delopgave som beløbet dækker over og hvornår den er udført.

 

Honorar

Er du i tvivl om, hvad dit honorar er? Så kig i den kontrakt eller aftale, der er udarbejdet mellem dig og KAP-S eller kontakt din kontaktperson i KAP-S.

 

Befordring og kørselstid

Kørselstid honoreres efter aftale med KAP-S.

Alle undervisere og kursusledere – uanset om de modtager honorar eller ej – modtager enten befordringsgodtgørelse ved kørsel i egen bil efter gældende regler (Statens takst) eller får refunderet udgifter til billigste offentlige transport ved fremvisning af kvittering.

Har du haft kørsel ifb. Med din opgave, skal du udfylde befordringsskemaet, som du finder under links og vedhæfte fakturaen eller sende til [email protected].

Det skal tydeligt fremgå:

  • Hvilken dato du har kørt
  • Hvor du er kørt fra (A)
  • Hvor du kørte til (B)
  • Distancen fra A – B (ifølge krak)
  • Hvis du har haft udlæg f.eks. bro eller parkering*

* Hvis du har haft udlæg ifb. med befordring, skal du sende kvittering for udlægget med fakturaen.

 

Fejl på fakturaen

Skulle der opstå en fejl på fakturaen, skal der sendes en kreditnota på hele beløbet, hvorefter den korrekte faktura sendes. Dette er for skabe gennemsigtighed i regnskabet.

 

OBS

Det er den, der leverer momspligtige ydelser, som er ansvarlig for, at der tillægges moms, dvs. det er lægen, ikke regionen eller KAP-S, som er ansvarlig herfor.

En læge/klinik er momspligtig, hvis den momspligtige omsætning udgør mindst 50.000 kr. på et år.

Er den praktiserende læge momspligtig/momsregistreret skal konsulenthonoraret tillægges 25 pct. moms, idet kun sundhedsfaglig patientbehandling er fritaget fra moms.

 

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KAP-S sekretariatet på tlf. 93 56 66 70 eller [email protected]