Partnerskab mellem KAP-S, Steno Diabetes Sjælland & Forskningsenheden for Almen Praksis

Partnerskab mellem KAP-S, Steno Diabetes Sjælland & Forskningsenheden for Almen Praksis

Der er indgået et partnerskab mellem KAP-S, Steno Diabetes Center Sjælland & Forskningsenheden for Almen Praksis.

Formålet med partnerskabet er at udvikle og igangsætte aktiviteter og initiativer, der understøtter almen praksis i Region Sjælland i at yde den bedst mulige forebyggelse og behandling til personer med kronisk sygdom med afsæt i type 2-diabets som modelsygdom.

Herunder ønsker partnerskabet at:

  • udvikle og afprøve nye aktiviteter og initiativer – med afsæt i praksis’ ønsker og behov
  • arbejde med ulighed i sundhed og de særlige udfordringer, vi har i Region Sjælland
  • styrke, understøtte og videreudvikle det kliniknære kvalitetsarbejde
  • skabe sammenhæng mellem praksis, kvalitetsudvikling, efteruddannelse, organisationsudvikling, implementering og forskning
  • skabe bro mellem forskning og praksis
  • arbejde for, at de kliniknære kvalitetsarbejde i almen praksis bygger på evidensbaseret viden og best practice
  • etablere følgeforskning i forbindelse med nye indsatser indenfor kliniknært kvalitetsarbejde