Søg om projektmidler

Søg om projektmidler

På grund af den aktuelle økonomiske situation er det for tiden ikke muligt at søge projektmidler fra KEU

 

Hvis du ønsker at starte et projekt eller efteruddannelsestiltag, hvor du ønsker at søge støtte til kvalitetsudvikling, kan du søge midler fra Pulje til Kvalitetsudvikling og Efteruddannelse for almen praksis i Region Sjælland.

Ansøgningen skal være KAP-S i hænde, senest 2 måneder før et KEU-møde.

Ansøgninger på 250.000 kr. og derover fremsendes til godkendelse i Samarbejds-udvalget efter behandling i og indstilling fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.

Med det formål at fremme projektudvikling og støtte praktiserende læger i startfasen kan udvalgets formandskab træffe beslutning om igangsætning af projektforberedelse, udarbejdelse af ansøgninger eller mindre pilotprojekter samt relevante kurser mv. indenfor en økonomisk ramme på op til 50.000 kr.

KEU kan anmode SU’s formandskab om en formandsbeslutning vedrørende ansøgninger på over 250.000 kr, såfremt der af tidsmæssige grunde er behov herfor i forbindelse med opstart af et projekt.

Rådgivning om projektudvikling og ansøgning

Har du behov for rådgivning eller sparring i forbindelse med projektudvikling eller den konkrete projektansøgning, er der hjælp at hente hos KAP-S’ sekretariat: [email protected]

 

Afrapportering

Det forventes, at samtlige Kvalitets- og Efteruddannelsesaktiviteter bliver evalueret mhp. at optimere disse aktiviteter fremadrettet samt formidlet mhp. at udbrede viden om disse aktiviteter.

Både ansøgningsskema og afrapporteringsskema skal sendes til KAP-S sekretariatet: [email protected]