Søg om projektmidler

Søg om projektmidler

Hvis du ønsker at starte et projekt eller efteruddannelsestiltag, hvor du ønsker at søge støtte til kvalitetsudvikling, kan du søge midler fra Pulje til Kvalitetsudvikling og Efteruddannelse for almen praksis i Region Sjælland.

Ansøgningen skal være udvalget i hænde, senest 2 måneder inden KEU-mødet

Rådgivning om projektudvikling og ansøgning

Har du behov for rådgivning eller sparring i forbindelse med projektudvikling eller den konkrete projektansøgning, er der hjælp at hente hos KAP-S.

Projektkoordinator Annika Uth, mail:au@regionsjaelland.dk

Afrapportering

Det forventes, at samtlige Kvalitets- og Efteruddannelsesaktiviteter bliver evalueret mhp. at optimere disse aktiviteter fremadrettet samt formidlet mhp. at udbrede viden om disse aktiviteter.

Både ansøgningsskema og afrapporteringsskema skal sendes til KAP-S sekretariatet.