Makulering

af

Bortskaffelse af papirer med personhenførbare oplysninger

Hvis du har behov for at komme af med fortrolige papirer har du to muligheder:

  • Du sørger selv for at makulere de fortrolige papirer. Makuleringen skal foretages på et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, jævnfør nedenstående. Efter makuleringen kan papir-affaldet smides i beholderen til papir & pap, du har stående ved husstanden. Du har også mulighed for at aflevere det makulerede papir på genbrugsstationen eller i de opstillede kuber til papir & pap.
  • Du kontakter selv et firma, der kan makulere de fortrolige papirer.

Sikkerhedsniveauer for makulering

Sikkerhedeniveauerne er beskrevet i Din Standard 66399.
Heraf fremgår, at:

  • Dokumenter med ”følsomme og fortrolige” oplysninger (f.eks. e-mail adresse), bør makuleres på minimum sikkerhedsniveau P-3
  • Dokumenter med ”særligt følsomme og fortrolige” oplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) bør makuleres på sikkerhedsniveau P-4.

Anbefalingen er derfor at lægepraksis makulerer på minimum sikkerhedsniveau P-4.

Hvis du ønsker at købe en makulator, start så med at vælge sikkerhedsniveau P-4 eller højere. Herefter kan du tilpasse dine valg for så vidt angår kapacitet, størrelse på papirkurv samt særlige egenskaber.