Min Læge (app)

af

I slutningen af januar 2019 forventer PLO sammen med Sundheds-og Ældreministeriet at lancere app’en “Min Læge”.

Med app’en får patienterne mobil adgang til følgende:

  • Receptfornyelser
  • Henvisninger
  • Vaccinationer
  • Kroniske diagnoser
  • Prøvesvar
  • booking af tider hos lægen

Der er 100 klinikker, der deltager i testfasen inden den endelige lancering.

Yderligere information omkring lancering og den praktiske anvendelse for almen praksis gives, når vi ved mere.