Nyhed i forløbsplaner og RKKP

af

Pr. 19.11.2020 er der kommet en ny release af forløbsplaner og RKKP i drift.

Udover flere smårettelser, indeholder de nye versioner nogle vigtige fornyelser:

  • Automatisk afsendelse af forløbsplaner til www.forløbsplan.dk. Det betyder, at når du har gemt en forløbsplan, behøver du ikke længere at gå i udbakken for at sende forløbsplanen til forløbsplan.dk. Det sker automatisk, hvis patienten har sagt ja til ”ønsker elektronisk forløbsplan” i formularen
  • Print af patientlisterne fra forløbsplansoverblikkene er tilrettet, så de er nemmere at printe
  • I diabetes medicin er en af ATCkoderne for GLP1-analogerne tilrettet, og sorteringen af medicin efter ordinationsdato på patientlisterne i forløbsplanen er tilpasset

Indberet alle-knap i RKKP.

På Patientlisterne for RKKP indberetning for diabetes og KOL, er der nu kommet en ”Indberet alle-knap” øverst til højre. 

o   Når du trykker på knappen, vil systemet automatisk fremsøge alle de patienter, som har data klar til indberetning, og hvor der endnu ikke er foretaget en indberetning i indeværende kalenderår. Det betyder, at data reelt skal være opdateret – herunder at nogen målinger fx FEV1 eller HbA1c kun må være max 1 år gammel – for at være klar til indberetning.

o   Hvis data er klar, således at de kan indgå i en beregning af en indikator, oprettes der en indberetning, og data sendes ind til RKKP automatisk.

o   De patienter, der IKKE oprettes en indberetning på, og der derfor fortsat står ”ny” i patientlisten for RKKP, mangler nogle data for at opfylde alle indikatorer. Disse patienter kan du med fordel gennemgå og udfylde formularerne selv, eller vente med at sende data ind, indtil patienten har været i praksis næste gang og fået data opdateret.

Laboratorie koderne for fodstatus og øjenundersøgelser er tilføjet som relevante koder i RKKP diabetes, og de medtages derfor i ”indberet alle”. Koderne fremgår endnu ikke af patientlisterne, det forventes at ske ved næste release.