Nyt SEI

af

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) er blevet moderniseret. Det betyder blandt andet, at brugerne fremover skal indberette via en webbaseret brugergrænseflade, fremfor det tidligere lokalt installerede SEI program.

SEI2 er et generelt indberetningssystem, der gør det muligt for sundhedsfagligt personale at indberette data elektronisk til Sundhedsdatastyrelsen.

SEI2 håndterer indberetning af oplysninger såsom dødsattester, aborter, cancer, genoptræning, MRSA, tvang i psykiatrien og LPR data. SEI2 er blevet sat i drift primo januar 2019.

Almen praksis i Region Sjælland har kunne anvende SEI2 siden d. 5 februar 2019.
Indlogning til SEI2 sker via lægens digitale signatur (NemID).

For support og spørgsmål vedrørende det nye SEI2 kan der tages kontakt til Sundhedsdatastyrelsens servicedesk på tlf.: 3268 3900 eller via mail: servicedesk@sundhedsdata.dk