Spar tid, og undgå fejl med elektronisk og automatisk overførsel af laboratorieundersøgelser

af

”En stor fordel er, at jeg slipper for at gå retur til laboratoriet for at aflæse målingen”

En af udfordringerne i hverdagen for almen praksis er registrering og indtastning af egne udførte laboratorieundersøgelser.

Fælles for alt måleudstyr er, at det afleverer resultatet på papirudskrift eller på et display. Efterfølgende indtastes resultaterne manuelt på patientens side i lægens elektroniske journalsystem. Den manuelle registrering af resultaterne med nedskrivning på papir og indtastning af resultater i journalen vil næsten uundgåeligt medføre fejl ved registreringen. Det betyder desuden en uhensigtsmæssig kodning af analyserne, så de ikke registreres med NPU-koder med korrekte enheder, producent og referenceintervaller.

For at afhjælpe udfordringerne kan praksis benytte elektronisk overførsel af laboratorieundersøgelser.

MedCom har afprøvet løsningen medPORT, som også kan anvendes i mindre klinikker med henblik på øget sikkerhed mod fejlindskrivning og patientvalg samt korrekt analysevalg.

27 praksis deltog i projektets 1-årige periode, og yderligere 17 praksis, som har benyttet medPORT i 2 år, blev også spurgt til deres erfaringer.

Tilbagemeldinger fra praksis efter at have arbejdet med medPORT i 1 år er:

  • 78 % oplever, at det er mere sikkert
  • 82 % oplever, at de har sparet tid
  • 67 % oplever, at det reducerer og minimerer fejl (mulighed for forbytning)

Før projektet var det kun 4% af deltagerne, som benyttede de korrekte IUPAC/laboratoriekoder.

Resten indtastede derved deres målinger i nogle hjemmelavede laboratoriekoder. Hjemmelavede koder resulterer i, at data ikke overføres korrekt til forløbsplaner, labsvarportalen, sundhed.dk, når patienten skifter praksis mm.

Efter projektet anvendte samtlige deltagere de korrekte IUPAC koder.