Web-Patient også gratis i 2019

af

Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt, at MedCom må anvende ubrugte projektmidler fra projektet PRO i almen praksis i 2019 med henblik på fortsat at sikre drift og yderligere udbredelse af løsningen i almen praksis.

MedCom har på den baggrund forlænget driftsaftalen for Web-Patient til at gælde frem til 31.12.2019.

Det betyder, at det fortsat er gratis at anvende Web-Patient for almen praksis 2019.

Datakonsulenterne kan fortsat kontaktes for hjælp og undervisning i brugen af Web-Patient.