DGE pakke – Antibiotika – rationel farmakoterapi

DGE pakke Sidst revideret 22. mar. 2023

Kort introduktion til pakken

Sundheds- og Ældreministeriet har fastlagt overordnede mål for antibiotikaforbruget i en national handleplan frem mod 2020.

Målene går ud på at begrænse det samlede forbrug og anvende en større andel smalspektret antibiotika.

På DGE-mødet arbejder vi med rationel ordination af antibiotika med udgangspunkt i egne data.

Hvorfor er dette vigtigt?

Et restriktivt antibiotikafokus er nødvendigt for at begrænse fremtidens resistensudvikling mest muligt.

Hvad kan I forvente?

Du får mulighed for at drøfte med kollegaer, hvordan din og andres praksis kan arbejde med at reducere antibiotikaforbruget frem mod 2020.

Forberedelse

Overvej hvordan du tror du udskriver antibiotika, samt hvilke overvejelser, som du finder svære.

Metode og materiale

Kurset faciliteres af en farmaceut eller læge fra Lægemiddelenheden.

På DGE-mødet vil du blive præsenteret for relevant baggrundsmateriale for behandling med antibiotika, (bl.a. de nationale mål og regionale vejledninger), og vil få udleveret din praksis’ ordinationsmønster på relevante grupper af antibiotika. Lægemiddelenheden medbringer relevante data.

Der vil være en diskussion i grupper af behandlingen af de hyppigst forekomne infektioner sammenholdt med egne data og data på landsplan.

Opsamling på drøftelse

  • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
  • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
  • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet?
  • Hvad tager I med hjem til praksis?

Pris

gratis

Varighed

2-3

Pakkeudbyder

KAP-S

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Lægemiddelenheden på telefon 2917 9236 eller mail [email protected] 

Materiale

National handlingsplan for antibiotika til mennesker

 

Infektioner i almen praksis –Undersøgelse og behandling – en kort vejledning

 

Kort introduktion til pakken

Sundheds- og Ældreministeriet har fastlagt overordnede mål for antibiotikaforbruget i en national handleplan frem mod 2020.

Målene går ud på at begrænse det samlede forbrug og anvende en større andel smalspektret antibiotika.

På DGE-mødet arbejder vi med rationel ordination af antibiotika med udgangspunkt i egne data.

Hvorfor er dette vigtigt?

Et restriktivt antibiotikafokus er nødvendigt for at begrænse fremtidens resistensudvikling mest muligt.

Hvad kan I forvente?

Du får mulighed for at drøfte med kollegaer, hvordan din og andres praksis kan arbejde med at reducere antibiotikaforbruget frem mod 2020.

Forberedelse

Overvej hvordan du tror du udskriver antibiotika, samt hvilke overvejelser, som du finder svære.

Metode og materiale

Kurset faciliteres af en farmaceut eller læge fra Lægemiddelenheden.

På DGE-mødet vil du blive præsenteret for relevant baggrundsmateriale for behandling med antibiotika, (bl.a. de nationale mål og regionale vejledninger), og vil få udleveret din praksis’ ordinationsmønster på relevante grupper af antibiotika. Lægemiddelenheden medbringer relevante data.

Der vil være en diskussion i grupper af behandlingen af de hyppigst forekomne infektioner sammenholdt med egne data og data på landsplan.

Opsamling på drøftelse

  • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
  • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
  • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet?
  • Hvad tager I med hjem til praksis?

Praktiske oplysninger

Pris

gratis

Varighed

2-3

Pakkeudbyder

KAP-S

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Lægemiddelenheden på telefon 2917 9236 eller mail [email protected] 

Materiale

National handlingsplan for antibiotika til mennesker

 

Infektioner i almen praksis –Undersøgelse og behandling – en kort vejledning