Effektive møder

DGE pakke Sidst revideret 22. mar. 2023

Kort introduktion til pakken

Få inspiration og sparring til at holde kortere og mere effektive møder

Hvorfor er dette vigtigt?

Personalemøder kan være tidsrøvere, holdeplads for brok og uden virkning. Det er ikke gavnligt for nogen.

Hvad kan I forvente?

Du bliver klædt på til skarpere mødeledelse, og du opnår større bevidsthed om tilrettelæggelse af en optimal mødestruktur.

Der findes ikke én standardløsning, der passer til alle klinikker.

Vi arbejder med drøftelser af løsninger, der passer i forskellige størrelser af klinik og i forskellige kulturer.

Der er garanteret inspiration til en mere effektiv tidsanvendelse, der virker berigende i klinikkens dagligdag.

Forberedelse

Inden DGE-mødet overvej, hvordan du holder møder i din klinik, herunder hvad der fungerer godt eller mindre godt.

Metode og materiale

Der vil være kort oplæg fra POL-S og præsentation af POL-S skabelon ved Sonja Rasmussen, samt facilitering af gruppedrøftelsen med blik på fælles læring.
Vi arbejder med POL-S skabelonens spørgsmål og opmærksomhedspunkter.

Alle i DGE-gruppen fortæller om egne erfaringer og overvejelser omkring mødestruktur.

Opsamling på drøftelse

  • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
  • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
  • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet?
  • Hvad tager I med hjem til praksis?

Pris

Gratis

Varighed

2 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke udbydes af KAP-S

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt KAP-S
tlf.: 9356 6670

Mail: [email protected]

Kort introduktion til pakken

Få inspiration og sparring til at holde kortere og mere effektive møder

Hvorfor er dette vigtigt?

Personalemøder kan være tidsrøvere, holdeplads for brok og uden virkning. Det er ikke gavnligt for nogen.

Hvad kan I forvente?

Du bliver klædt på til skarpere mødeledelse, og du opnår større bevidsthed om tilrettelæggelse af en optimal mødestruktur.

Der findes ikke én standardløsning, der passer til alle klinikker.

Vi arbejder med drøftelser af løsninger, der passer i forskellige størrelser af klinik og i forskellige kulturer.

Der er garanteret inspiration til en mere effektiv tidsanvendelse, der virker berigende i klinikkens dagligdag.

Forberedelse

Inden DGE-mødet overvej, hvordan du holder møder i din klinik, herunder hvad der fungerer godt eller mindre godt.

Metode og materiale

Der vil være kort oplæg fra POL-S og præsentation af POL-S skabelon ved Sonja Rasmussen, samt facilitering af gruppedrøftelsen med blik på fælles læring.
Vi arbejder med POL-S skabelonens spørgsmål og opmærksomhedspunkter.

Alle i DGE-gruppen fortæller om egne erfaringer og overvejelser omkring mødestruktur.

Opsamling på drøftelse

  • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
  • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
  • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet?
  • Hvad tager I med hjem til praksis?

Praktiske oplysninger

Pris

Gratis

Varighed

2 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke udbydes af KAP-S

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt KAP-S
tlf.: 9356 6670

Mail: [email protected]