God personaleledelse

DGE pakke Sidst revideret 22. mar. 2023

Kort introduktion til pakken

Vi gennemgår de forskellige typer af samtaler, der kan bruges som løftestang for motivation, produktivitet og trivsel i det daglige arbejde.

Vi kommer ind på MUS-samtalen, den vanskelige samtale, ansættelsessamtalen og omorganiseringssamtalen.

Hvorfor er dette vigtigt?

Som personaleleder skal du være klædt på til at håndtere forskellige typer af samtaler med medarbejderne. Samtalerne er en del af din lederværktøjskasse.

Udeladelse af vigtige samtaler eller forkerte/uheldige samtaler, kan give anledning til dårligt arbejdsklima, faldende produktivitet, konflikter og unødvendige misforståelse.

Hvad kan I forvente?

Du får guidelines til god og effektiv forberedelse, gennemførelse og opfølgning af de forskellige samtaletyper.

Du får liste over vigtige opmærksomhedspunkter med både muligheder og faldgruber.

Du bliver rustet til kun at bruge den nødvendige tid på samtalerne, samt til at få det maksimale udbytte ud af samtalerne.

Der er ingen personalejuridisk rådgivning i dette tilbud.

Forberedelse

Inden DGE-mødet overvej en konkret case fra din dagligdag, som du vil dele med gruppen.

Metode og materiale

Der vil være teoretisk funderet oplæg fra POL-S ved Sonja Rasmussen og præsentation af POL-S skabeloner, samt facilitering af mødet.

Alle i DGE-gruppen bidrager ved at fortælle om en case fra hverdagen, og gruppen bruger eksemplerne til udviklende erfaringsudveksling.

Opsamling på drøftelse

• Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
• Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
• Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet?
• Hvad tager I med hjem til praksis?

Pris

gratis

Varighed

2 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke udbydes af KAP-S

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt KAP-S
tlf.: 9356  6670  / [email protected]

Kort introduktion til pakken

Vi gennemgår de forskellige typer af samtaler, der kan bruges som løftestang for motivation, produktivitet og trivsel i det daglige arbejde.

Vi kommer ind på MUS-samtalen, den vanskelige samtale, ansættelsessamtalen og omorganiseringssamtalen.

Hvorfor er dette vigtigt?

Som personaleleder skal du være klædt på til at håndtere forskellige typer af samtaler med medarbejderne. Samtalerne er en del af din lederværktøjskasse.

Udeladelse af vigtige samtaler eller forkerte/uheldige samtaler, kan give anledning til dårligt arbejdsklima, faldende produktivitet, konflikter og unødvendige misforståelse.

Hvad kan I forvente?

Du får guidelines til god og effektiv forberedelse, gennemførelse og opfølgning af de forskellige samtaletyper.

Du får liste over vigtige opmærksomhedspunkter med både muligheder og faldgruber.

Du bliver rustet til kun at bruge den nødvendige tid på samtalerne, samt til at få det maksimale udbytte ud af samtalerne.

Der er ingen personalejuridisk rådgivning i dette tilbud.

Forberedelse

Inden DGE-mødet overvej en konkret case fra din dagligdag, som du vil dele med gruppen.

Metode og materiale

Der vil være teoretisk funderet oplæg fra POL-S ved Sonja Rasmussen og præsentation af POL-S skabeloner, samt facilitering af mødet.

Alle i DGE-gruppen bidrager ved at fortælle om en case fra hverdagen, og gruppen bruger eksemplerne til udviklende erfaringsudveksling.

Opsamling på drøftelse

• Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
• Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
• Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet?
• Hvad tager I med hjem til praksis?

Praktiske oplysninger

Pris

gratis

Varighed

2 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke udbydes af KAP-S

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt KAP-S
tlf.: 9356  6670  / [email protected]