Overførsel af efteruddannelses-midler grundet COVID-19

af

PLO oplyser i deres nyhedsbrev, at Fonden for Almen Praksis har besluttet at forlænge 2 års-reglen.

Normalt har tilskudsberettigede læger mulighed for at overføre deres efteruddannelsesmidler til det følgende år (kaldet 2 års-reglen).

Fonden for Almen Praksis har grundet COVID-19-pandemien, hvor det ikke har været muligt at deltage i planlagt efteruddannelse, besluttet at forlænge 2 års-reglen fra 2 til 3 år, så ikke anvendte uddannelsesmidler fra 2020 ikke tilbageføres med udgangen af 2021, men at dette først sker med udgangen af 2022.

Det betyder, at der automatisk vil blive overført midler for et ekstra år ved årsskiftet fra 2020 til 2021. Der vil maksimalt blive overført kr. 40.400,00 på kontoen til selvvalgte kurser og seks dage på kontoen til systematiske kurser.

Dette gælder kun som en midlertidig ordning for det kommende årsskifte.