Dansk Almenmedicinsk Ultralydsselskab (DAUS) afholder årsmøde med temaet ”Brugen af point-of-care ultralyd i behandlingen af den akutte patient i almen praksis, i lægevagten og den akut medicinske modtagelse”

af

Point-of-care ultralyd kommer i fremtiden til at bidrage til udredning, behandling og visitation af vores akutte patienter.

Men hvordan udfolder vi ultralyds fulde potentiale i vores arbejde med denne patientgruppe?

På årsmødet vil vi belyse forskellige aspekter af brugen point-of-care ultralyd dels i lægevagten og dels i vores samarbejde med vores kolleger på de akutte modtageafdelinger på hospitalerne.

  • Hvordan kan vi formidle resultatet af vores skanninger til modtageafdelingen med henblik at sikre et optimalt patient forløb?
  • Hvordan kan vi etablere samarbejdsrelationer mellem primær og sekundær sektor omkring brugen af ultralyd i visitation af patienten?
  • Hvordan bruges ultralyd på de akutmedicinske afdelinger og hvilke ultralydskompetencer har vi til fælles? Kan vi lære af hinanden?”

Derudover vil vi give en grundig gennemgang af det kommende overenskomstprojekt om UL i almen praksis, som løber af stablen i 2023.

Som vanligt vil hele eftermiddagen være sat af til work-shops, hvor du under supervision kan stifte bekendskab med ultralyds mange forskellige anvendelsesområder. Der vil være gynækologisk/obstetriske fantomer, MSK fantomer, blokade værksted og levende figuranter.

De største producenter og forhandlere af ultralydsskannere i DK vil være tilstede, og du kan afprøve deres udstyr lige fra de håndholdte skanner til de mere konventionelle skannere i alle prisklasser.

Årsmødet slutter af med Generalforsamling i DAUS og middag.

Oplægsholder er Michael Dan Arvig, speciallæge i akutmedicin og almen medicin, klinisk lektor og specialeansvarlig overlæge i akutmedicin, beredskab og triage, Slagelse Sygehus.

Deltagelse i årsmødet er godkendt af efteruddannelsesudvalget for almen praksis.

Tilmeldingslink:

https://almenultralyd.nemtilmeld.dk