Ph.d projekt om knæsmerter

af

Er du på vej mod almen praksis og har forskningsinteresse?

Så er dette ph.d projekt måske noget for dig?

Projektet har titlen:  ”Optimeret håndtering af patienter med knæsmerter og mistanke om artrose – et mixed methods studie.”

Det overordnede formål med ph.d.-projektet er at undersøge udredning, visitation og behandling af artrose i almen praksis samt at undersøge samarbejdet i primærsektoren og mellem sektorerne med henblik på at give patienter med knæsmerter og mistanke om artrose det mest optimale forløb i sundhedsvæsenet.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Center for Almen Medicin og Slagelse, Ringsted og Næstved sygehus.

Læs mere her: https://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider/JobSide.aspx?nr=17571