Sjællands Universitetshospital inviterer almen praksis til webinarer om forskellige patientgrupper

af

Sjællands Universitetshospital vil styrke samarbejdet med de praktiserende læger i regionen og gøre det nemmere at mødes om faglig vidensdeling og sparring om de patientgrupper, der fylder meget – både i almen praksis og på hospitalet. Derfor inviterer tre af hospitalets afdelinger til webinarer i efteråret:

  • 3. oktober 2022 kl. 15-16: Specifikke og uspecifikke rygsmerter v. Hassan Shakir, overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling. Læs mere og tilmeld dig her.
  • 9. november 2022 kl. 15-16: Demens v. Anya Holmberg-Thydén, afdelingslæge, Neurologisk Afdeling. Læs mere og tilmeld dig her.
  • 1. december 2022 kl. 15-16: Hjertesvigt v. Nadia Dridi, overlæge, Kardiologisk Afdeling. Læs mere og tilmeld dig her.

Webinarerne er for dig, der ønsker faglig sparring om ovenstående patientgrupper samt større indsigt i behandlingsmulighederne på Sjællands Universitetshospital. Vi skal bl.a. drøfte, hvilke oplysninger hospitalet har brug for, for at sikre det gode forløb for patienterne? Hvad der sker på hospitalet, når du har sendt din henvisning? Og hvilke oplysninger almen praksis har behov for, når patienterne udskrives til videre forløb hos egen læge?

Emnerne er udvalgt og programmet er tilrettelagt i samarbejde med hospitalets praksiskonsulenter.

Praktisk information

Møderne foregår på Microsoft Teams og består både af faglige oplæg, drøftelse af indmeldte case fra almen praksis samt spørgsmål. Du har mulighed for at indmelde en case ved tilmelding.

Når du har tilmeldt dig, modtager du en mail med link til deltagelse en time før mødetidspunktet.

Yderligere oplysninger: Charlotte Voglhofer, Praksiskonsulent, Sjællands Universitetshospital, Amalie Markworth, Konsulent, Sjællands Universitetshospital.