Skriftlige instrukser i klinikken

af

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører i 2020 sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis. Ét af målepunkterne er instruktion og tilsyn med behandling udført af medhjælp.

Instrukser er skriftlige beskrivelser af procedurer i klinikken (fx instrukser for telefonisk visitation af patienter) eller arbejdsgange for den sundhedsfaglige indsats (fx ved delegering af lægeforbeholdt virksomhedsområde).

En instruks skal opfylde en række formkrav, fx datering, underskrift, såvel som en vis struktur indholdsmæssigt, fx personalegruppe, patientgruppe m.v., 
 
Se Styrelsen for Patientsikkerheds ”Vejledning om udfærdigelse af instrukser
 
En instruks er i høj grad tilpasset forholdene i den enkelte klinik, og derfor findes der ikke en fast skabelon. I PLO’s sekretariat arbejder vi dog på at få et overblik over, hvilke instrukser STPS forventer foreligger, herunder hvordan de evt. kan se ud.

Mere information om instrukser og udkast til ”skabeloner” vil snarest være at finde på et særligt site på PLO’s hjemmeside. 

Her vil også kunne findes andet understøttende materiale til de nye sundhedsfaglige tilsyn.