Sundhedstjek

af

Sundhedstjek til borgere på botilbud – vær obs på fortsat udbredelse

I OK22 blev indført en ny ydelse: 0123 sundhedstjek til personer på 18 år og derover på botilbud.

Baggrunden var og er, at personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne lever kortere end andre, og at forskning har vist god effekt af sundhedstjek på denne målgruppe.

Danske Handicaporganisationer og LEV er meget opmærksomme på almen praksis’ rolle i forhold til at forbedre helbred, livskvalitet og levetid for personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det er PLO også, hvorfor PLO’s formand er i dialog med bl.a. LEV om fortsat udbredelse af tilbuddet om sundhedstjek til borgere på botilbud.

KL har i foråret 2022 og igen i december 2022 informeret kommuner/botilbud om sundhedstjek til borgere på botilbud, idet det er aftalt, at botilbuddet kontakter patientens læge herom, da det ikke altid er kendt eller tydeligt for lægen, at en patient bor i botilbud.

I forbindelse med det første sundhedstjek aftales opfølgning generelt, herunder næste sundhedstjek.

Sundhedstjekket skal som udgangspunkt udføres hver andet år, men kan dog under særlige omstændigheder ydes årligt.

Alle borgere i målgruppen skal have tilbudt minimum et sundhedstjek i denne aftaleperiode, dvs. inden udgangen af 2024.

Vær derfor opmærksomme på henvendelser fra botilbud om sundhedstjek, men husk også, at den praktiserende læge udmærket selv kan tage initiativ til sundhedstjek på botilbud.

Sundhedstjek finder sted på botilbuddet, ikke i klinikken, og honoreres med 1473,38 kr. (1. okt. 2022) + tidsforbrugstillæg i forhold til transport til botilbuddet samt kørselsgodtgørelse.

DSAM har lavet en vejledning til gennemførsel af sundhedstjek – den kan være en god støtte, bl.a. i forhold til om patienten selv kan samtykke samt om involvering af pårørende og personale på botilbud.

Læs om ydelse 0123 i PLO’s spørgsmål/svar-sektion

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian,
telefon: 3544 8662, [email protected]