Digitalisering af chaufførattest

af

12. december 2022 digitaliseres lægeattest til ansøgning om chaufførkort

Færdselsstyrelsen har digitaliseret indhentningen af lægeattester ifm. ansøgning om chaufførkort.

Det betyder, at alle anmodninger om chaufførattester fra 12. december 2022 vil blive sendt til jeres indbakke i lægesystemet, på samme måde som anmodninger om LÆ- og FP-attester.

Det vil ikke  kræve nogen yderligere udvikling, opsætning eller aktivering i klinikkerne at modtage og afsende digitale chaufførattester.

Løsningen er udviklet i samarbejde med EG Digital Welfare og fungerer sådan:

  • Borgeren udfylder i forvejen afsnit A af attesten via www.fstyr.dk (Færdselsstyrelsen)
  • Anmodningen med den udfyldte afsnit A, bliver sendt til lægesystemets indbakke, samme sted som LÆ og FP-attestanmodninger
  • Borgeren bestiller tid som vanligt og skal møde frem i konsultationen i forbindelse med lægens udfyldelse af afsnit B
  • Undersøgelse ifm. attestudfyldelse sker som vanligt. Attesten udfyldes i lægepraksissystemet
  • Hvis det angives at borgeren har diabetes, vil diabetesattesten være tilgængelig til udfyldelse
  • Den udfyldte attest afsendes fra lægesystemet på samme måde som øvrige digitale attester. Attesten skal ikke printes.
  • Borgers underskrift skal med den digitale løsning ikke påføres i lægens påsyn, men indhentes i stedet via MitID og vil være påført anmodningen, når den modtages i lægesystemet
  • Lægens underskrift og stempel erstattes af at klinikkens navn, lægens navn og ydernummer som er indsat i underskriftfeltet

Ved spørgsmål kan EG Digital Welfare kontaktes på [email protected] eller MedCom: [email protected]