Dosispakket medicin – Webinar

af

Webinar for praksislæger og -personale

Webinar – bliv klogere på håndtering af dosispakket medicin i dit eget lægesystem.

Her har I som arbejder i almen praksis en gratis mulighed for at blive klogere på, i hvilke situationer dosispakket medicin kan være et godt valg og en hjælp. Se også PLO orientering om emnet

F.eks. hvordan dosispakket medicin kan være et godt arbejdsredskab til patienter, der skal justeres i deres medicin, over længere tid (op- og nedtrapning).

Efter webinaret vil jeres praksis umiddelbart være klar til at gå i gang med at sætte patienter på dosispakket medicin. I vil vide hvad I skal gøre hvornår samt hvordan og hvem I skal samarbejde med samt hvor I finder support og yderligere hjælp.

Alle vejledninger samt videoer samles her

Tryk her for at tilmelde dig webinar i netop dig lægesystem

Webinaret vil hjælpe med at få svar på Hvorfor, Hvornår & Hvordan.

Hvorfor

  • Vidste du, at studier har vist en fejlprocent på cirka 2-4% ved manuel dispensering, kontra en fejlprocent på 0,0002% ved dosispakket medicin (når maskiner klarer opgaven.)
  • Patienter udtrykker, at de er glade for at ved dosispakket at regningen fordeles over året, fremfor at være én stor regning ind imellem.
  • Nationalt estimeres der at dosispakket medicin kan frigøre op til 900 årsværk.
    • Undersøgelser viser at hver gang 75 borgere går fra manuel medicinhåndtering til dosispakket medicin, bliver der gjort en sygeplejerske eller SOSU-assistent fri til andre vigtige opgaver.

Hvornår

Du vil få en forståelse for den rolle almen praksis har i hele flowet omkring dosispakket medicin, når det er på kommunens anmodning.

I vil få en klar forståelse for hvornår I skal gøre noget , i denne tværsektorielle fælles opgave.

Hvordan

I vil på webinaret få demonstreret de mest almindelige arbejdsgange for praksis som ikke er vant til at arbejde med  dosispakket medicin.

  • Sætte en patient på dosispakket medicin
  • Håndtere ændringer når en patient allerede modtager dosispakket medicin
  • Håndtere et dosiskort som er sat i bero