Dosisdispensering

af

Apotekerne har nu flyttet alle dosisdispenseringskort til FMK

Apotekerne har i perioden 1. april – 15. juni 2020 flyttet alle dosisdispenseringskort(DD-kort) over på FMK. Dette gør dosisdispensering langt mere gennemsigtig for dig og det øvrige sundhedsfaglige personale med adgang til FMK, og sikrer et enstrenget forløb fra ordination til pakning.

Apotekerne har allerede gjort sig gode erfaringer, og gør opmærksom på følgende vigtige punkter:

  • Ordinationen, der skal dosisdispenseres skal have en gyldig recept med anvisning til dosisdispensering
  • Apoteket pakker den dosering, der står på lægemiddelordinationen
  • Behandlingsslutdato anvendes til at angive hvornår behandlingen skal slutte (seponeres)
  • En behandling (=lægemiddelordinationen) kan indeholde flere doseringsperioder
  • Doseringsstartdato og doseringsslutdato anvendes til at angive, hvornår en given dosis af en ordination starter og slutter.
    “Recept gyldig til dato”, anvendes til at angive hvor længe der må dosispakkes. Ca. 4 uger før receptens udløbsdato, sender FMK automatisk en receptanmodning.
  • Har lægepraksis tidligere sat en behandlingsslut- eller doseringsslutdato på ordinationen, for at huske på receptfornyelse?
    Dette er ikke fremtidig arbejdsgang, nu pakker apoteket efter ordinationens oplysninger, så vær OBS på at pakning af ordinationen ikke stopper utilsigtet pga. en slutdato på ordinationen.

Lægemiddelordinationen skal have en god datakvalitet

Husk når du ordinerer, at oprette doseringen som en struktureret dosering, enten som fast og/eller som p.n. ordination (der er en separat ”pose” til p.n. i dosisrullen). Skriv eksempelvis ikke hvilke ugedage medicinen skal gives i supplerende tekst. Dosering på bestemte ugedage skal fremgå af selve doseringen.

Har du spørgsmål til dette, så kontakt supporten hos din systemleverandør.

Når en ordination ikke længere skal dosispakkes, skal den tilknyttede dosisdispenseringsrecept annulleres.

Når en behandling ophører, er det ikke nok at annullere recepten, her skal selve lægemiddelordinationen seponeres (som du plejer).

Hvilke oplysninger får du som læge på FMK om dosisdispenseret medicin og om DD-kortet?

Dit system vil vise patientens DD-kort som en pdf-fil med aktuel og kommende periode. Dosispakket medicin er ofte til en 14 dages periode.

Oplysninger fra FMK:

– Hvornår du har tidsfrist for ændringer til den næste dosispakning.

– Næste dosisrulles startdato og slutdato

FMK kontrollerer, at der findes gyldige recepter. Når der er 4 uger til en recept, der dosisdispenseres udløber, sender FMK automatisk en receptfornyelsesanmodning dig. 

Kommuner og hospitaler kan ligeledes se DD-kortet som pdf-fil i deres systemer. Borgere får adgang til deres DD-kort via sundhed.dk.

Læs mere her, samt FAQ omkring den nye dosisdispensering her