Symposium: En dag om moderne behandling af knæatrose

af

Torsdag d. 12. december inviterer Research in OsteoArthritis Denmark (ROAD) til en symposium for alle behandlere af knæatrose.

Det vil foregå i DGI-Byen fra kl. 8.15 – 15.30, se programmet neden for. Du kan tilmelde dig samt læse mere om arrangementet til højre under Links. Der er tilmeldingsfrist d. 17. november.

Du kan søge om refusion efter kurset svarende til en dags tabt arbejdsfortjeneste á 4000 kr. og transportudgift for max 1500 kr.

08.15-08.45: Morgenbrød og kaffe
08.45-09.00: Velkomst

09.00-09.20: Debat med Karin Friis Bach
Formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Næstformand i Region Hovedstaden, Formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed
09.20-10.10: Definition, risikofaktorer og forebyggelse af knæartrose
09.20-09.35: Definition og Risikofaktorer v. professor Henning Bliddal
09.35-09.45:
Forebyggelse af muskuloskeletale skader v. lektor Kristian Thorborg
09.45-09.55:
Ledbevarende kirurgiske interventioner v. professor Per Hølmich
09.55-10.10:
Diskussion

10.10-10.45: Eksperimentelt arbejde indenfor artroseforskningen
10.10-10.20: Stamcellebehandling hos dyr og mennesker – hvad ved vi og kan vi i dag? v. lektor Lise Berg
10.20-10.30: Intra-artikulær drug delivery – et kort review. v. lektor Susan Weng Larsen
10.30-10.45:
Diskussion
10.45-11.15: Pause

11.15 -11.45: Billeddiagnostik: Hvad kan vi?
11.15-11.25: Brug af radiologiske billeder til at fænotype knæartrose v. professor Mikael Boesen
11.25-11.35:
Kan kunstig intelligens diagnosticere ud fra MRI? v. lektor Erik Dam
11.35-11.45
: Diskussion

11.45-12.30: Status for ikke-operativ behandling
11.45-11.55:
Hvad indeholder en moderne ikke-operativ behandlingsstrategi v. lektor Søren Skou
11.55-12.05:
Træning – det nye sort v. professor Marius Henriksen
12.05-12.15:
Udfordringer i primærsektoren v. postdoc Anne Møller
12.15-12.30
: Diskussion

12.30-13.30: Frokost

13.30-13.45: Vi skal ikke tro på alt hvad vi hører – en kritisk tilgang til evidens v. professor Robin Christensen
13.45-14.00: Diskussion

14.00-14.45: Operativ og post operativ behandling
14.00-14.10:
Beslutningen om operation og løsninger v. lektor Henrik Schrøder
14.10-14.20:
Status for fast-track og sammedags-kirurgi v. lektor Kirill Gromov
14.20-14.30:
Behøver vi postoperativ genoptræning? v. professor Thomas Bandholm
14.30-14.45:
Diskussion
14.45-15.00: En sundhedsøkonoms betragtninger v. professor Jakob Kjellberg
15.00-15.15:
Diskussion

15.15-15.30: Afslutning v. professor Anders Troelsen