Forløbsplaner

af

Opdatering, maj 2020

Der kan nu indtastes individuelle aftalt mål i selve diabetes formularen, hvor værdien skubbes tilbage til patientens laboratoriekort i dit lægesystem.

Individuelle aftalte mål indtastes direkte i patientens forløbsplan i diabetes formularen under: Individuelle mål > Åbn detaljer > klik på blyanten og skriv målet direkte ind.

Der er derfor også tilføjet følgende relevante koder for KRAM faktorerne:

Vægt – aftalt mål: MCS88028
BMI – aftalt mål: MCS88034
Motion – aftalt mål: MCS88149 
Alkoholforbrug – aftalt mål: MCS88150 
Rygestatus – aftalt mål: MCS88151 

I KOL kan individuelle aftalte mål indtastes under ”egenomsorg” under de enkelte mål.

Derudover indeholder releasen diverse fejlrettelser, herunder at “Henvist til rehabilitering” forudfyldes i KOL formularen korrekt, hvis data er indtastet i laboratoriekortet.

Der er ligeledes tilføjet 3 atckoder for GLP-1 analoger i diabetes, således at denne medicin også indgår i diabetes overblikket, hvor atckoderne især manglede i grafen over patienter, der har diabetes og Iskæmisk hjertesygdom (og den behandling disse patienter modtager).