Sundheds- og Ældreministeriet inviterer til konference

af

Kom til konference og hør om forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Konferencernes formål er at give relevante aktører, herunder læger, der er i berøring med forsøgsordningen med medicinsk cannabis, en større indsigt i forsøgsordningen, ligesom formålet er at understøtte erfaringsudveksling.

Der vil derfor foretages en generel gennemgang af forsøgsordningen med medicinsk cannabis med henblik på at give en overordnet status for forsøgsordningen. I forlængelse heraf vil relevante forskere holde oplæg om de forskningsprojekter, der er afsat midler til i forbindelse med forsøgsordningen.

Konferencerne afholdes henholdsvis den 6. marts 2019 på Odense Universitetshospital og den 21. marts 2019 på Aarhus Universitetshospital.