Invitation til webinar om erfaringer fra Bakkehuset, fredag den 4. december 2020, kl. 8.30 – 14.30

af

Webinaret har til formål at præsentere og belyse erfaringer, resultater og visioner fra satspuljeprojektet: Bakkehuset.

Det vil være en dag med aktiv deltagelse i mindre grupper samt i plenum. Der vil være præsentationer fra Bakkehuset samt fra eksterne samarbejdspartnere. Hør for eksempel om et forløb fra en pårørende, samarbejdet mellem sektorerne og erfaringerne set fra et opholdssted. Slutteligt er der en paneldebat med centrale aktører, som blandt andet vil debattere det fremtidige permanente Bakkehus. I panelet deltager bl.a. Mia Kristina Hansen.

Det hele foregår virtuelt, og der er indlagt pauser undervejs.

Anders Bildsøe Lassen fra konsulentfirmaet Implement er konferencier på dagen og moderator for paneldebatten.

Implement står desuden for hele det tekniske setup og styrer bl.a. inddelingen i grupper i løbet af dagen.

Tilmelding foregår på dette link, hvor programmet også fremgår:

https://www.conferencemanager.dk/bakkehusetseminar2020

Frist for tilmelding er onsdag den 25. november 2020. Deltagelse er gratis.

BAKKEHUSET, baggrund

Bakkehuset er et satspuljeprojekt, der gennem de seneste to år har hjulpet børn, unge og deres familier. Bakkehuset har samtaler med børn, unge og deres familier, som har henvendt sig i Akutmodtagelsen, men som ikke tilbydes akut indlæggelse. Tilbuddet gælder for alle kommuner i Region Sjælland.

Det er særligt for Bakkehuset, at medarbejdere fra Børne- og Ungdomspsykiatrien og tre kommuner samarbejder på en ny måde under samme tag. De kommunale medarbejdere er socialrådgivere, som arbejder delvist i Bakkehuset, delvist i hhv. Roskilde, Kalundborg og Holbæk kommuner. Socialrådgiverne giver generel vejledning uden at have myndighedsansvar. Medarbejdere fra Børne- og Ungdomspsykiatrien har tværfaglig baggrund. Nogle af dem arbejder deltid i Bakkehuset og deltid i afsnit.

Projektet har givet gode erfaringer og får positiv feedback fra familierne og børn og unge, der har været i kontakt med Bakkehuset.

Projektfinansieringen ophører med udgangen af 2021 – herefter har politikerne i Region Sjælland besluttet at permanentgøre Bakkehuset.