Journalføring

af

NY BEKENDTGØRELSE MED BETYDNING FOR JOURNALFØRINGEN I DIN KLINIK

I journalføringsbekendtgørelsen af den 1. juli 2021 er der en del vigtige ændringer og præciseringer f.eks. “Rammer for journalisering er lederens ansvar”, “Stiltiende samtykke” og “Sundhedspersoner kan identificeres med initialer”.

Patientforløbene i almen praksis er generelt lange, og patientkontakterne er ofte uden inddragelse af andre sundhedspersoner.

Dette skal afspejles i journalerne, hvor du som praktiserende læge skal bruge dit faglige skøn til at vurdere, hvilke oplysninger der er nødvendige for at sikre patientsikkerheden.

Samtidig skal det være muligt for andre at få indblik i dine patienters forløbet, fx ved videregivelse til andre sundhedspersoner eller til vikarer.

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan du læse om journalføring for almen praksis samt læse de vigtigste ændringer og præciseringer i journalføringsbekendtgørelsen.

Formålet med journalen:

Patientjournalen er primært et arbejdsredskab og en forudsætning for en sikker og kontinuerlig behandling. Journalen giver indsigt i og overblik over behandlingsforløbet for det sundhedsfaglige personale, som er involveret i patientens behandling.

Ud over det primære formål er journalen også et vigtigt informationsgrundlag for patienten, og den giver patienten mulighed for inddragelse i egen behandling.

Journalen kan også bidrage til fx læring, kvalitetsudvikling, forskning og som dokumentation for hændelsesforløb i klage- og erstatningssager m.v.