Lettere at se afviste henvisninger

af

PLO og henvisningsenheder har ønsket en bedre og mere tydelig arbejdsgang omkring afviste henvisninger.

I Sundhedsplatformen er der derfor tilføjet en ny overskrift ’Afvist henvisning’ til korrespondancemeddelelserne, hvor der bliver oplyst en faglig begrundelse for årsag til afvisningen. Den nye overskrift træder i kraft fra 8. september 2021.

Ændringen skulle gerne gøre, at det er nemmere at fremsøge afviste henvisninger, blandt de mange korrespondance, der dagligt bliver modtaget i almen praksis.

Såfremt der er tale om mere generel information om fx korrekt henvisningspraksis vil denne information blive sendt i form af en korrespondancemeddelelse med emnefeltet ’Orientering’.