Nye muligheder med Ordiprax+

af

Sundhedsdatastyrelsen blev før jul 2020 klar med Ordiprax+ med ordinationsdata fra almen praksis om antibiotika og afhængighedsskabende lægemidler. Der vil løbende komme flere muligheder/temaer i Ordiprax+.

Datakonsulenterne har påvirket og samarbejdet med Sundhedsdatastyrelsen om at gøre Ordiprax+ relevant for de praktiserende læger på både praksis- og klyngeniveau. Vi oplever en brugerflade med let og overskuelig adgang til praksis’ egne ordinationsdata samt muligheden for at sammenligne disse med kollegaerne i den klynge, praksis tilhører.

Ordiprax+ er et værktøj hvor du nemt og gratis kan se dine og klyngens ordinationsmønstre. Sådan logger du ind. Ordiprax+ giver et godt udgangspunktet for relevante kliniske drøftelser om ordinationspraksis og behandling mv., både på klynge- samt praksisniveau.

Kontakt datakonsulenterne hvis du har brug for hjælp til Ordiprax+ på [email protected]