Nyt fra POL-S

af

LIP

Andet forløb af LIP ” ledelse i praksis ” er her i august kommet godt i gang med 21 deltagere. Der er enkelte ledige pladser på 3. forløb, der starter 4. februar 2020. Tilmelding og mere information om forløbet kan findes på vores hjemmeside. Der kommer et forløb 4 med opstart sensommer / efterår 2020, og datoerne for dette forløb kommer sammen med tilmeldingslink på vores hjemmeside inden uge 46. Vores succeskriterie for LIP er, at deltagerne får opbygget en større kapacitet til at lede klinikken professionelt. Hele kernen i vores ledelsesforløb er at bygge en stærk og vedvarende bro mellem modeller, teori, erfaringer og den konkrete, travle hverdag i klinikken.

Dette understøtter vi på flere måder. For det første er der indbygget besøg af konsulent på klinik, hvor der arbejdes med selvvalgt tema. For det andet bidrager deltagerne løbende med cases fra deres egen hverdag. For det tredje er det således, at hvert forløb afsluttes med oprettelse af DGE grupper for deltagerne, så brugen af de nye ledelsesværktøjer vedvarende kan drøftes i et mindre og fortroligt rum. Som det fjerde og sidste til understøttelse af sammenhæng mellem ledelsesforløb og hverdag, så er der efter ca. et halvt år en opfølgningsdag, som deltagerne er med til at forme. Førstkommende opfølgningsdag er fælles erfaringsudvikling og emnet ” Kronisk Arbejdsglæde ”.

Samarbejde med yngre læger

POL-S har samarbejdet med yngre lægers Dynamu-er om program til 2 temadage den 21.10 og 30.10 for fase 1,2 og 3 læger. Denne gang er temaet ” praksisovertagelse og ledelse i praksis ”. Det har været et spændende samarbejde, som vi gerne ser vokse. To ny nedsatte praktiserende læger har oplæg om glæder og udfordringer ved at starte som praktiserende læge. En revisor fortæller om opmærksomhedspunkter inden køb og hvordan man siden som nynedsat kan bruge revisor som rådgiver og sparringspartner. Ulrik lange vores underviser på LIP kommer med oplæg om ledelse. POL-S står klar med understøttende tilbud ved generationsskifte bl.a. Coaching til fase 3 læger om afklaring af personlige ønsker til køb af fremtidig klinik. Vi bruger værktøjet ” min drømmeklinik ”.

Ny POL-S skabelon

Mangler klinikken inspiration til afholdelse af personalemøder, der på en time giver gensidig og relevant information og inspiration, der både styrker arbejdsglæde og effektivitet, så er der hjælp at hente. På vores hjemmeside er der kommet en ny skabelon, der kan hentes og bruges direkte. Husk det er altid muligt at få sparring fra POL-S koordinator om, hvordan I holder gode møder der skaber fremdrift og sammenhold.  Har du bedst tid til at tale, når du er færdig med patienterne, så kan du på mail [email protected] bestille en sen eftermiddags telefonsamtale.