Nyt i FMK vedrørende seponering og afvisningsårsager

af

Recepter annulleres nu automatisk ved seponering.

Som noget nyt vil FMK automatisk annullere aktive recepter, når en ordination seponeres. Dette ændres for at sikre, at patienten ikke kan få udleveret medicin, når behandlingen er ophørt. Samtidig vil det forsimple arbejdsgangen ved seponering af ordinationer.
Både læger og medhjælpere med seponeringsrettigheder vil kunne seponere ordinationer og
derved automatisk annullere recepter. Medhjælpere kan dog stadig ikke annullere recepter i andre sammenhænge.
Læs mere om baggrunden for ændringen i dette notat fra Sundhedsdatastyrelsen eller på deres LinkedIn.

Arbejdsgangen for seponering i dit lægesystem vil være uændret.

Seponering sker som hidtil i dit lægesystem ved at vælge Seponer.
Forskellen er nu, at aktive recepter på ordinationen ikke manuelt skal annulleres, men dette vil ske automatisk, hvormed status på recepten ændres fra ‘Åben’ til ‘Annulleret’.


Opdaterede afvisningsårsager til receptfornyelsesanmodninger.

Ved afvisning af en FMK-receptfornyelse kan der fremadrettet vælges én af følgende afvisningsårsager:
• Behandlingen er afsluttet
• Receptfornyelsen kræver konsultation
• Kontakt egen læge hvis recept ønskes
• Recepten skal fornyes der, hvor du går til kontrol
• Recepten skal fornyes af den læge, der sidst udskrev medicinen
• Fornyes ikke. Der findes allerede en gyldig recept
• Det er for tidligt at få en ny recept
• Medicinen udleveres fra hospital
• Medicinen kan købes i håndkøb

Ændringerne træder i kraft på FMK online pr. 3. oktober.