Refusion for modulmodellen

af

Vi har fået en del spørgsmål til refusion for uddannelseslæger og praksispersonale.

Vedr. Uddannelseslæger:

Uddannelseslæger (amanuensisfase II og III) er berettiget til tilskud fra Fonden (2.000 kr. for fase II og 4.000 kr. for fase III), som de kan bruge på selvvalgt efteruddannelse.

Hvis fase-lægerne er oprettet med en konto i Fonden, skal vedkommende selv logge ind og søge helt ligesom andre læger.

Er fase-lægen endnu ikke oprettet, skal vedkommende fremsende sin senest opdaterede uddannelsesaftale til EUF (findes i E-boks og på www.videreuddannelsen.dk), så opretter de en konto og sender mere information til vedkommende.

Vedr. Praksispersonale:

Fonden har skrevet følgende på deres hjemmeside:

”En Læge Tæt På Dig-indsatsen, hvor der fra regeringens side var sat midler af til efteruddannelse af praksispersonale, har været en stor succes, og nu er den afsatte pulje opbrugt. Det betyder, at der IKKE kan søges tilskud fra denne pulje for kurser, der er afholdt efter 1. juli 2023. Kurser opdelt i moduler, hvor nogle af modulerne er afholdt inden 1. juli er dog fortsat dækket af puljen. 

Fonden for Almen Praksis opretter en ny tilskudsordning, hvor klinikken får tildelt kr. 5000,- pr. lægekapacitet til efteruddannelse af praksispersonale i resten af 2023. Der kommer mere information ud om, hvordan midlerne rent praktisk bliver tildelt i løbet af september, men man vil naturligvis kunne søge med tilbagevirkende kraft for aktiviteter gennemført i juli, august og september.

Der kan søges tilskud til efteruddannelse for praksispersonale med sundhedsfaglig uddannelse og lægesekretærer, som er ansat min. 20 timer ugentligt. Tilskud kan ikke søges til medicinstuderende, uddannelseslæger m.v.

Efteruddannelsen skal være godkendt som tilskudsberettiget. Der ydes tilskud til kursusafgiften (max kr. 3100,- pr. dag), tabt arbejdsfortjeneste (max kr. 2.820,- pr. dag) og transport (max kr. 1500,- pr. aktivitet).

I betaler ved tilmelding, men efter kurset kan lægen søge tilskud til udgifterne. Lægen søger på samme måde som for lægekurser via fondssystemet. Pengene trækkes ikke fra lægens egen efteruddannelseskonto.”

Det vil sige at du/I skal forholde jer således i forhold til modul-modellen, hvis I ønsker refusion for praksispersonalet.

  • Har du indsendt en handleplan inden 1. juli 2023 kan du søge for praksispersonale uden at der bruges af, de for 2023 tildelte 5000 kr.

Modulerne er hver især godkendt til 1 dages tabt arbejdsfortjeneste a kr. 2.820 for praksispersonalet.

  • Har du indsendt en handleplan efter 1. juli 2023 kan du søge for praksispersonale, med opmærksomhed på at du/I har 5000,- pr. lægekapacitet til efteruddannelse af praksispersonale i resten af 2023.

Modulerne er hver især godkendt til 1 dages tabt arbejdsfortjeneste a kr. 2.820 for praksispersonalet.

Du kan først søge i løbet af september, da man fortsat afventer, hvordan midlerne rent praktisk bliver tildelt i løbet af september, men man vil naturligvis kunne søge med tilbagevirkende kraft for aktiviteter gennemført i juli, august og september.