Rekvisition af COVID-19 undersøgelse

af

Arbejdsgang hos praktiserende læger

Praktiserende læger kan nu visitere til podning for Coronavirus.

Når du visiterer til en COVID-19 undersøgelse, skal der ALTID oprettes en rekvisition i WebReq, og i den forbindelse er der også en lidt ændret arbejdsgang. Den nye arbejdsgang er kort beskrevet her. Du finder udførlig vejledning under Links, inkl. hvad borgere der ikke kan bestille tid via coronaprover.dk/ikke har NemId skal gøre.

 

  • Gå ind på WebReq

1: under Klinisk Mikrobiologi

2: vælg profilen Coronavirus SARS-CoV-2

3: klik på Hotel (med senge-ikonet)

4: klik på Hotel – kun efter aftale

Informer nu borgeren om at rekvisitionen er oprettet, og at Borgeren selv skal bestille tid til prøvetagning via https://vacciner.dk

OBS: Alle COVID-19 test skal rekvireres via WebReq-hotellet (også til borgere uden NemId)

Er du vagtlæge kan du finde mere information her