ReMoTe – Et projekt om videokonsultation i Almen Praksis

af

Forskningsenhederne for Almen Praksis står sammen bag udvikling og tilpasning af konkrete guides til håndtering af videokonsultationer til praksis. På baggrund af en indledende erfaringsafdækning og litteratursøgning vil projektgruppen identificere en bruttoliste over eksisterende støttemateriale og guides, som i en workshop med praktiserende læger skal kvalificeres og tilpasses en dansk almen praksis kontekst – og efterfølgende afprøves i to runder af pilottest.

Forskningsenhederne har brug for din hjælp til udviklingen af støttematerialer og guides. Helt konkret, vil de invitere dig til:

  • at deltage i en 3 timers workshop torsdag den 24. september kl. 16:30-19:30.
  • at afprøve udarbejdede guides på 5-10 patienter over en måneds varighed i løbet af efteråret
  • feedback over telefonen efter hver afprøvning

Honorering efter gældende konsulenttakst (137,20 kr. pr. 10 minutter), samt transportgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i workshop. 

Forskningsenhederne håber på et positivt tilsagn om din deltagelse i kvalitetsudviklingsprojektet. 

Sted: Forskningsenheden For Almen Praksis, Øster Farimagsgade 5, 1353 København.

Dato: Torsdag den 24. september 2020 kl. 16:30-19:30.

Arrangør: De fire Forskningsenheder for Almen Praksis.

Tilmelding: Stine Hjelde, [email protected].

Baggrund: Med udbruddet af COVID-19 er mange af de vanlige konsultationer, hvor patienter møder op hos deres praktiserende læger, erstattet af videokonsultationer via bl.a. Min Læge app’en for at undgå unødig smittespredning. Omstillingen til videokonsultationer skete hurtigt og har givet nye vilkår for mødet mellem patienter og praktiserende læger. Innovationsfonden har i foråret 2020 bevilliget midler til at udvikle både læge- og patientrettet støttemateriale, der skal bidrage til en sikker og virkningsfuld anvendelse af videokonsultationer i almen praksis. 

Projektet udføres i et tæt samarbejde mellem de fire Forskningsenheder for Almen Praksis, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, European Society for Quality and Safety in Family Practice (EQuiP), IT-firmaet Coping Minds ApS og softwareudviklingsfirmaet Trifork. 

I udviklingen og tilpasningen af guides og øvrigt støttemateriale vil almen praksis og patienter involveres i samskabende processer i løbet af efteråret 2020, hvorefter materialerne klargøres til implementering i starten af 2021.