Sårbare børn og familier er noget, der ligger sundhedsprofessionelle meget på sinde

af

Der var fyldt godt op på stolene af praktiserende læger, personale fra børneafdelingen, børne unge psykiatrien og kommunen til et fyraftensmøde på Hotel Falster d. 12. september, alt i alt 55 deltagere, da Broen til bedre sundhed og KAP-S, holdte en workshop for Sårbare børn og unge i Guldborgsund- og Lolland kommune.

Her blev delt udfordringer og forslag til forbedringer af arbejdet med de sårbare børn og familier på øerne. Særligt var samarbejdet i højsædet mellem psykiatri, praksis, PPR, myndigheder og familier.

Der blev diskuteret muligheder for et samarbejde om udvikling af kommunikationen imellem de forskellige instanser som en vigtig vej for at forbedre behandlingen og omsorgen for udsatte børn og familier.