Søg puljemidler til uddannelsesstilling og kompetenceudvikling inden d. 15. maj 2020

af

Region Sjælland har i 2020 afsat 500.000 kr. til en pulje, der skal medvirke til at skabe attraktive uddannelsesstillinger inden for almen medicin og til at kompetenceudvikle læger, der tager del i uddannelsen af læger.

Puljemidlerne kan bl.a. søges af praktiserende læger i Region Sjælland, der er godkendt til at have uddannelsessøgende læger i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger. 

Rammer for puljen og ansøgningsskemaet findes under Links.