Afhængighedsskabende medicin

Klyngepakke Sidst revideret 21. jun. 2023

Kort introduktion til pakken

Afhængighedsskabende medicin har stort fokus – både politisk og i medier.
Styrelsen for Patientsikkerhed har skærpet kravene omkring udskrivelse af disse præparater, ligesom tilsyn med ordination og procedurer på dette område er på listen over målepunkter for almen praksis.
Området kan være udfordrende og ressourcekrævende, og mange af patienterne kan være nervøse for at blive trappet ud af den medicin, de måske har fået i mange år.

Denne pakke kan med fordel suppleres med pakken Opioider.

Hvorfor er dette vigtigt?

Unødig medicinering med afhængighedsskabende medicin kan have store konsekvenser for den enkelte patient. Redskaber som kan hjælpe patienterne med udtrapning er derfor væsentlige.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data samt regions- og landsdata.

I vil desuden ved erfaringsudveksling få ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i egen praksis sammen med praksispersonalet.

Forberedelse

1: Klyngekoordinatoren retter henvendelse til Lægemiddelenheden på [email protected] minimum 60 dage inden klyngemødet med ønsker til datatræk samt oplysninger om ydernumre på klyngens medlemmer og deres accept til indhentelse af data. Data fremsendes til klyngemedlemmernes CVR-nummer i e-Boks.

OBS: Det er klyngekoordinatorens opgave at indhente accept fra samtlige af klyngens medlemmer, ift. indhentelse af aggregerede data fra Lægemiddelenheden

2: Klyngemedlemmer kan, alt efter aftale, inden mødet fremsende en anonym patientcase med medicinliste, hoveddiagnoser, kort sygehistorie, køn og alder til Lægemiddelenheden.

Metode og materiale

En farmaceut fra Lægemiddelenheden holder et fagligt oplæg (20-30 minutter), hvor klyngens data bliver præsenteret og der gives en kort orientering ang. anbefalinger på lægemiddelområdet.

Klyngen skal derefter reflektere over egne data og erfaringsudveksle/vidensdele på området.

Diskussion i grupper kan tage udgangspunkt i eksempelvis lægemiddeldata eller cases efter nærmere aftale.

Der er mulighed for deltagelse af praksispersonale.

Regionale data – Lægemiddelenheden.

Statistikker – Benzodiazepiner

 • Datatræk for hele Danmark, sammenligning af de enkelte regioner fra Ordiprax.dk  (N05BA+N05CF). Eksemplerne ses her
 • Datatræk på anonymiseret ydernummer eksempel fra Ordiprax.dk (N05BA+N05CF). Eksempel kan ses her
 • Datatræk for en anonymiseret klynge eksempler fra Ordiprax+
 • Data kan suppleres med opioiddata hvis klyngen ønsker dette

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Pris

Pakken er gratis.

Varighed

3 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med Lægemiddelenheden.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt Lægemiddelenheden pr mail [email protected]

Materiale

Afhængighedsskabende lægemidler

Folder om Benzodiazepiner

Fakta ark – Afhængighedsskabende medicin

Folder om Opioider

Der kan søges om godkendelse af kursus til refusion i PLO-E
Se PLO videoerne:
Videomateriale

Kort introduktion til pakken

Afhængighedsskabende medicin har stort fokus – både politisk og i medier.
Styrelsen for Patientsikkerhed har skærpet kravene omkring udskrivelse af disse præparater, ligesom tilsyn med ordination og procedurer på dette område er på listen over målepunkter for almen praksis.
Området kan være udfordrende og ressourcekrævende, og mange af patienterne kan være nervøse for at blive trappet ud af den medicin, de måske har fået i mange år.

Denne pakke kan med fordel suppleres med pakken Opioider.

Hvorfor er dette vigtigt?

Unødig medicinering med afhængighedsskabende medicin kan have store konsekvenser for den enkelte patient. Redskaber som kan hjælpe patienterne med udtrapning er derfor væsentlige.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data samt regions- og landsdata.

I vil desuden ved erfaringsudveksling få ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i egen praksis sammen med praksispersonalet.

Forberedelse

1: Klyngekoordinatoren retter henvendelse til Lægemiddelenheden på [email protected] minimum 60 dage inden klyngemødet med ønsker til datatræk samt oplysninger om ydernumre på klyngens medlemmer og deres accept til indhentelse af data. Data fremsendes til klyngemedlemmernes CVR-nummer i e-Boks.

OBS: Det er klyngekoordinatorens opgave at indhente accept fra samtlige af klyngens medlemmer, ift. indhentelse af aggregerede data fra Lægemiddelenheden

2: Klyngemedlemmer kan, alt efter aftale, inden mødet fremsende en anonym patientcase med medicinliste, hoveddiagnoser, kort sygehistorie, køn og alder til Lægemiddelenheden.

Metode og materiale

En farmaceut fra Lægemiddelenheden holder et fagligt oplæg (20-30 minutter), hvor klyngens data bliver præsenteret og der gives en kort orientering ang. anbefalinger på lægemiddelområdet.

Klyngen skal derefter reflektere over egne data og erfaringsudveksle/vidensdele på området.

Diskussion i grupper kan tage udgangspunkt i eksempelvis lægemiddeldata eller cases efter nærmere aftale.

Der er mulighed for deltagelse af praksispersonale.

Regionale data – Lægemiddelenheden.

Statistikker – Benzodiazepiner

 • Datatræk for hele Danmark, sammenligning af de enkelte regioner fra Ordiprax.dk  (N05BA+N05CF). Eksemplerne ses her
 • Datatræk på anonymiseret ydernummer eksempel fra Ordiprax.dk (N05BA+N05CF). Eksempel kan ses her
 • Datatræk for en anonymiseret klynge eksempler fra Ordiprax+
 • Data kan suppleres med opioiddata hvis klyngen ønsker dette

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Praktiske oplysninger

Pris

Pakken er gratis.

Varighed

3 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med Lægemiddelenheden.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt Lægemiddelenheden pr mail [email protected]

Materiale

Afhængighedsskabende lægemidler

Folder om Benzodiazepiner

Fakta ark – Afhængighedsskabende medicin

Folder om Opioider

Der kan søges om godkendelse af kursus til refusion i PLO-E
Se PLO videoerne:
Videomateriale