Astmabørn over 5 år

Klyngepakke Sidst revideret 08. dec. 2022

Kort introduktion til pakken

Der ligger en forventning om, at almen praksis skal implementere og anvende ’Undersøgelsesprogram for Astma hos Børn og Unge’ udarbejdet af Sundhedsstyrelsen 2016.

Formålet med denne klyngepakke er, at understøtte jer i klyngen med at belyse:

 • hvor mange børn med astma har praksis tilknyttet
 • om disse børn tilbydes en systematisk opfølgning

Hvorfor er dette vigtigt?

Astma er den hyppigst forekommende kroniske sygdom hos børn og unge. Hvert 5. førskolebarn og hvert 10. skolebarn har astma.

Behandling af børn med astma kan foregå både i primærsektoren og på børneafdelinger. Børn med astma bør være velbehandlet for at undgå progression af sygdommen samt for at forebygge, at deres sociale udvikling hæmmes.

Alle børn og unge med astma, og deres familier, bør have nedenstående tilbud i almen praksis:

 • Regelmæssige kliniske kontroller, der for børn > 5 år skal inkludere spirometri samt allergiudredning
 • En skriftlig behandlingsplan, der opdateres ved de regelmæssige kliniske kontroller, bør indgå i tilbuddet
 • Information til forældre om mulighed for at udfylde en liste over opmærksomhedspunkter

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data. I vil desuden få ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i egen praksis, sammen med praksispersonalet.

Forberedelse

1: Klyngemedlemmer foretager selv dataudtræk fra eget lægesystem

2: Data sendes til klyngekoordinatoren inden mødet, så de kan anonymiseres

Metode og materiale

Egne data – fra eget lægesystem.

Fokus vil være aktivitetsniveauet for udførte spirometrier som indikator for, at der er lavet mindst én klinisk kontrol inden for det sidste år.

Søg på:

 • Antal børn mellem 5-18, der har diagnosen R96 i praksis.
 • Alternativt kan antal børn med astma findes ved denne søgning: Børn I alderen 5-18 år som har fået udskrevet recept på astma medicin med ACT koden R03 indenfor et år.
 • Antal af udførte spirometrier i alt blandt børn 5-18 år inden for det sidste år

Monitoreringsskemaer til inspiration kan ses under vejledninger.

Få eventuelt hjælp til datatræk via datakonsulenterne.

Drøftelse i klyngen

Vær opmærksom på at denne pakke ikke egner sig til benchmarking, da datasæt er små.

 • Har vi det forventede antal børn med astma i vores klinik?
 • Hvordan opsporer vi børn med astma?

 

 • Er antallet af børn der årligt får lavet en lungefunktionsundersøgelse som forventet?
 • Hvad er erfaringerne med at lave LFU hos børn på 5-6 år?
 • Hvornår bruger vi, og kan vi regne med, peakflow målinger? Bruger vi registrering i Webpatient?
 • Hvordan sikres, at børn med astma jævnligt får kliniske kontroller?
  • Har vi et populationsansvar – skal vi indkalde børn, der ikke kommer til astma kontrol?

 

 • Samarbejde med forældre:
  • Bruges skriftlig behandlingsplan der opdateres ved de kliniske kontroller.
  • Har I en liste til forældrene over opmærksomhedspunkter?
 • Hvordan samarbejdes der med børnelæger og sundhedsplejersker omkring børn med astma?
 • Hvilke opgaver kan personalet med fordel overtage på børneastmaområdet?
 • Hvordan kvalitetssikres indsatsen fremadrettet?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat gang i?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet.

Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Pris

Pakken er gratis

Varighed

3-4 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt lægefaglig konsulent:
Berit Lassen, tlf.: 5188 2575
Mail: [email protected]

 

For dataudtræk:

Datakonsulenterne

[email protected]

Fritze Flink  tlf.: 2560 3371

Thomas Nielsen 5168 0285

Kort introduktion til pakken

Der ligger en forventning om, at almen praksis skal implementere og anvende ’Undersøgelsesprogram for Astma hos Børn og Unge’ udarbejdet af Sundhedsstyrelsen 2016.

Formålet med denne klyngepakke er, at understøtte jer i klyngen med at belyse:

 • hvor mange børn med astma har praksis tilknyttet
 • om disse børn tilbydes en systematisk opfølgning

Hvorfor er dette vigtigt?

Astma er den hyppigst forekommende kroniske sygdom hos børn og unge. Hvert 5. førskolebarn og hvert 10. skolebarn har astma.

Behandling af børn med astma kan foregå både i primærsektoren og på børneafdelinger. Børn med astma bør være velbehandlet for at undgå progression af sygdommen samt for at forebygge, at deres sociale udvikling hæmmes.

Alle børn og unge med astma, og deres familier, bør have nedenstående tilbud i almen praksis:

 • Regelmæssige kliniske kontroller, der for børn > 5 år skal inkludere spirometri samt allergiudredning
 • En skriftlig behandlingsplan, der opdateres ved de regelmæssige kliniske kontroller, bør indgå i tilbuddet
 • Information til forældre om mulighed for at udfylde en liste over opmærksomhedspunkter

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data. I vil desuden få ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i egen praksis, sammen med praksispersonalet.

Forberedelse

1: Klyngemedlemmer foretager selv dataudtræk fra eget lægesystem

2: Data sendes til klyngekoordinatoren inden mødet, så de kan anonymiseres

Metode og materiale

Egne data – fra eget lægesystem.

Fokus vil være aktivitetsniveauet for udførte spirometrier som indikator for, at der er lavet mindst én klinisk kontrol inden for det sidste år.

Søg på:

 • Antal børn mellem 5-18, der har diagnosen R96 i praksis.
 • Alternativt kan antal børn med astma findes ved denne søgning: Børn I alderen 5-18 år som har fået udskrevet recept på astma medicin med ACT koden R03 indenfor et år.
 • Antal af udførte spirometrier i alt blandt børn 5-18 år inden for det sidste år

Monitoreringsskemaer til inspiration kan ses under vejledninger.

Få eventuelt hjælp til datatræk via datakonsulenterne.

Drøftelse i klyngen

Vær opmærksom på at denne pakke ikke egner sig til benchmarking, da datasæt er små.

 • Har vi det forventede antal børn med astma i vores klinik?
 • Hvordan opsporer vi børn med astma?

 

 • Er antallet af børn der årligt får lavet en lungefunktionsundersøgelse som forventet?
 • Hvad er erfaringerne med at lave LFU hos børn på 5-6 år?
 • Hvornår bruger vi, og kan vi regne med, peakflow målinger? Bruger vi registrering i Webpatient?
 • Hvordan sikres, at børn med astma jævnligt får kliniske kontroller?
  • Har vi et populationsansvar – skal vi indkalde børn, der ikke kommer til astma kontrol?

 

 • Samarbejde med forældre:
  • Bruges skriftlig behandlingsplan der opdateres ved de kliniske kontroller.
  • Har I en liste til forældrene over opmærksomhedspunkter?
 • Hvordan samarbejdes der med børnelæger og sundhedsplejersker omkring børn med astma?
 • Hvilke opgaver kan personalet med fordel overtage på børneastmaområdet?
 • Hvordan kvalitetssikres indsatsen fremadrettet?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat gang i?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet.

Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Praktiske oplysninger

Pris

Pakken er gratis

Varighed

3-4 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt lægefaglig konsulent:
Berit Lassen, tlf.: 5188 2575
Mail: [email protected]

 

For dataudtræk:

Datakonsulenterne

[email protected]

Fritze Flink  tlf.: 2560 3371

Thomas Nielsen 5168 0285