Den klimavenlige praksis – Fokus på inhalationsmedicin

Klyngepakke Sidst revideret 16. okt. 2023

Kort introduktion til pakken

Beregninger fra NHS (det engelske sundhedsvæsen) estimerer, at medicin bidrager til 20% af det samlede klimaaftryk i sundhedsvæsenet i UK. I Danmark står den praktiserende læge for 88% af al den medicin der udskrives.

Der er væsentlige forskelle på det klimaaftryk inhalationsdevices sætter. Klimaaftrykket fra en enkelt inhalationsspray svarer til en køretur i benzinbil på ca. 280 km, hvorimod klimaaftrykket fra den tilsvarende pulverinhalator svarer til ca. 6 km køretur.

Salget af inhalationsspray steg jævnt med godt 45 % (målt i DDD) fra 2015 til 2019. Hvis blot 10 % af markedet i Danmark kan flyttes fra inhalationsspray til pulver, opnås momentant en klimagevinst svarende til klimaaftrykket fra elforbruget i ca. 20.000 danske parcelhuse.

Hvorfor er dette vigtigt?

Der ligger et stort potentiale i at vælge en mere klimavenlig behandlingsform – selvfølgelig med den forudsætning at ældre- og svært lunge-syge, samt børn med nedsat sugekraft naturligvis ikke skal tilbydes pulver-inhalatorer jvf. GINA-guidelines.

For en nærmere forklaring, henvises til Grøn Praksis kronik i Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data. I vil desuden få ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i egen praksis, sammen med praksispersonalet.

Forberedelse

Klyngekoordinator:

 • Retter henvendelse til Lægemiddelenheden på [email protected] minimum 60 dage inden klyngemødet med ønsker til datatræk samt oplysninger om ydernumre på klyngens medlemmer og deres accept til indhentelse af data. Data fremsendes til klyngemedlemmernes CVR-nummer i e-Boks.
 • Modtager grafisk fremstilling fra Lægemiddelenheden og præsenterer disse på mødet.

OBS: Det er klyngekoordinatorens opgave at indhente accept fra samtlige af klyngens medlemmer, ift. indhentelse af aggregerede data fra Lægemiddelenheden.

Klyngemedlemmer:

 • Tænker over fordelingen af spray- versus pulverinhalation på dette billede
 • Læser tilhørende artikel – 10 min.

Kommentarer til billedet:

GRØN FIGUR PULVER: Hvis alle regioner havde samme fordeling af inhalatorer som Region Sjælland, ville Danmark spare klimaet for, hvad der svarer til 50.000 tur/retur-flyvninger til Berlin om året.

RØD FIGUR SPRAY. Region Midtjylland topper den negative liste over andelen af definerede døgndoser (DDD) med sprayinhalatorer. Midtjyllands andel er syv pct. højere end Region ­Sjælland, som har laveste forbrug af klimabelastende inhalatorer.

Metode og materiale

Klyngepakken gennemføres med video-præsentation fra medlemmer af Grøn Praksis som vil gennemgå baggrund og evidens for klimaaftryk fra inhalations medicin. Der vil blive givet konkrete råd om valg af inhalationsmedicin ud fra cases, organisering i praksis og råd til kommunikation med patienten.

Er I den heldige klynge der bestiller den første “Klimavenlig praksis klyngepakke”, vil et medlem fra Grøn Praksis deltage i klyngemødet og gennemgå baggrund, evidens og komme med konkrete råd til at komme i gang med at nedsætte klimaaftryk eller arbejde videre med praksis relevante klima tiltag sammen med praksispersonalet.

Klyngedata = data fra Lægemiddelenheden.

Regionale data – Lægemiddelenheden.

Der trækkes data på inhalationsmedicin – spray versus pulver:

 • på yderniveau
 • sammenlignet med klyngen
 • sammenligne med de andre regioner

Forslag til dagsorden

 • Velkommen: 10 min.
 • Præsentation af data fra Lægemiddelenheden: 15 min
 • Video-præsentation: 20 min.
 • Oplæg til gruppearbejde: 5 min.
 • Pause: 15 min.
 • Gruppearbejde: 40 min.
 • Opsamling: 40 min.
 • Kom godt hjem: 5 min.

Drøftelse i klyngen

I gruppearbejdet (40 min.) arbejdes med følgende spørgsmål:

 • Hvilke faktorer kan der ligge bag den viste andel af pulver- versus sprayinhalation der udskrives hos jer?
 • Er der situationer, hvor det vil være relevant at ændre ordinationsmønsteret af inhalationsmedicin?
 • Hvordan finder vi patienterne?
 • Hvordan involveres praksispersonalet?
 • Hvordan bliver det implementeret? Kan vi bruge årsstatusfrasen?
 • Hvordan vil vi følge op på ordinationer af inhalationsmedicin om 1 år?
 • Hvor stor en rolle skal klimaaftrykket have for ordinationsmønsteret i klinikken?
 • Vil andelen af ordinationer på spray- versus pulverinhalation se anderledes ud om 1 års tid?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?
 • Har drøftelserne i dag om inhalationsmedicin fået dig til at overveje klimaaftrykket ved andre former for medicinsk behandling?

 

Pris

Pakken er gratis

Varighed

2 ½ time

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med KiAP og Grøn Praksis.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt Grøn Praksis pr mail: [email protected]

 

Kort introduktion til pakken

Beregninger fra NHS (det engelske sundhedsvæsen) estimerer, at medicin bidrager til 20% af det samlede klimaaftryk i sundhedsvæsenet i UK. I Danmark står den praktiserende læge for 88% af al den medicin der udskrives.

Der er væsentlige forskelle på det klimaaftryk inhalationsdevices sætter. Klimaaftrykket fra en enkelt inhalationsspray svarer til en køretur i benzinbil på ca. 280 km, hvorimod klimaaftrykket fra den tilsvarende pulverinhalator svarer til ca. 6 km køretur.

Salget af inhalationsspray steg jævnt med godt 45 % (målt i DDD) fra 2015 til 2019. Hvis blot 10 % af markedet i Danmark kan flyttes fra inhalationsspray til pulver, opnås momentant en klimagevinst svarende til klimaaftrykket fra elforbruget i ca. 20.000 danske parcelhuse.

Hvorfor er dette vigtigt?

Der ligger et stort potentiale i at vælge en mere klimavenlig behandlingsform – selvfølgelig med den forudsætning at ældre- og svært lunge-syge, samt børn med nedsat sugekraft naturligvis ikke skal tilbydes pulver-inhalatorer jvf. GINA-guidelines.

For en nærmere forklaring, henvises til Grøn Praksis kronik i Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data. I vil desuden få ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i egen praksis, sammen med praksispersonalet.

Forberedelse

Klyngekoordinator:

 • Retter henvendelse til Lægemiddelenheden på [email protected] minimum 60 dage inden klyngemødet med ønsker til datatræk samt oplysninger om ydernumre på klyngens medlemmer og deres accept til indhentelse af data. Data fremsendes til klyngemedlemmernes CVR-nummer i e-Boks.
 • Modtager grafisk fremstilling fra Lægemiddelenheden og præsenterer disse på mødet.

OBS: Det er klyngekoordinatorens opgave at indhente accept fra samtlige af klyngens medlemmer, ift. indhentelse af aggregerede data fra Lægemiddelenheden.

Klyngemedlemmer:

 • Tænker over fordelingen af spray- versus pulverinhalation på dette billede
 • Læser tilhørende artikel – 10 min.

Kommentarer til billedet:

GRØN FIGUR PULVER: Hvis alle regioner havde samme fordeling af inhalatorer som Region Sjælland, ville Danmark spare klimaet for, hvad der svarer til 50.000 tur/retur-flyvninger til Berlin om året.

RØD FIGUR SPRAY. Region Midtjylland topper den negative liste over andelen af definerede døgndoser (DDD) med sprayinhalatorer. Midtjyllands andel er syv pct. højere end Region ­Sjælland, som har laveste forbrug af klimabelastende inhalatorer.

Metode og materiale

Klyngepakken gennemføres med video-præsentation fra medlemmer af Grøn Praksis som vil gennemgå baggrund og evidens for klimaaftryk fra inhalations medicin. Der vil blive givet konkrete råd om valg af inhalationsmedicin ud fra cases, organisering i praksis og råd til kommunikation med patienten.

Er I den heldige klynge der bestiller den første “Klimavenlig praksis klyngepakke”, vil et medlem fra Grøn Praksis deltage i klyngemødet og gennemgå baggrund, evidens og komme med konkrete råd til at komme i gang med at nedsætte klimaaftryk eller arbejde videre med praksis relevante klima tiltag sammen med praksispersonalet.

Klyngedata = data fra Lægemiddelenheden.

Regionale data – Lægemiddelenheden.

Der trækkes data på inhalationsmedicin – spray versus pulver:

 • på yderniveau
 • sammenlignet med klyngen
 • sammenligne med de andre regioner

Forslag til dagsorden

 • Velkommen: 10 min.
 • Præsentation af data fra Lægemiddelenheden: 15 min
 • Video-præsentation: 20 min.
 • Oplæg til gruppearbejde: 5 min.
 • Pause: 15 min.
 • Gruppearbejde: 40 min.
 • Opsamling: 40 min.
 • Kom godt hjem: 5 min.

Drøftelse i klyngen

I gruppearbejdet (40 min.) arbejdes med følgende spørgsmål:

 • Hvilke faktorer kan der ligge bag den viste andel af pulver- versus sprayinhalation der udskrives hos jer?
 • Er der situationer, hvor det vil være relevant at ændre ordinationsmønsteret af inhalationsmedicin?
 • Hvordan finder vi patienterne?
 • Hvordan involveres praksispersonalet?
 • Hvordan bliver det implementeret? Kan vi bruge årsstatusfrasen?
 • Hvordan vil vi følge op på ordinationer af inhalationsmedicin om 1 år?
 • Hvor stor en rolle skal klimaaftrykket have for ordinationsmønsteret i klinikken?
 • Vil andelen af ordinationer på spray- versus pulverinhalation se anderledes ud om 1 års tid?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?
 • Har drøftelserne i dag om inhalationsmedicin fået dig til at overveje klimaaftrykket ved andre former for medicinsk behandling?

 

Praktiske oplysninger

Pris

Pakken er gratis

Varighed

2 ½ time

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med KiAP og Grøn Praksis.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt Grøn Praksis pr mail: [email protected]