Den klimavenlige praksis – Hvordan kommer jeg i gang?

Klyngepakke Sidst revideret 31. aug. 2023

Kort introduktion til pakken

I Danmark står sundhedsvæsenet for en væsentlig andel af det samlede klimaaftryk, svarende til 6% af det samlede klimaaftryk.

Både det kliniske og ikke-kliniske arbejde i klinikken afsætter et klimaaftryk. En klimavenlig praksis vil sige, at man som klinik er opmærksom på det klimaaftryk klinikken afsætter og handler aktivt for at nedbringe/reducere klimaaftrykket.

 

Hvorfor er dette vigtigt?

En klimavenlig praksis kan mindske sit klimaaftryk uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I blive sat ind i forskellige klimavenlige tiltag i klinikken og få muligheden for at diskutere disse med de øvrige klyngemedlemmer. I vil komme hjem med udviklingsmuligheder, som I har mulighed for at arbejde videre med i klinikken, sammen med praksispersonalet.

Forberedelse

 Klyngekoordinator:

 • Bestiller spørgeskemaet “Den klimavenlige praksis” hos KiAP senest 60 dage inden klyngemødet.
 • Modtager grafisk fremstilling fra KiAP af spørgeskemaet og præsenterer disse på mødet.

Klyngemedlemmer:

 • Udfylder tilsendte spørgeskema.
 • Lytter til dele eller hele podcast om Grøn Praksis på turen til klyngemødet (varighed 36 min).

Metode og materiale

Klyngepakken gennemføres med video-præsentation fra medlemmer af Grøn Praksis som vil gennemgå baggrund, evidens og komme med konkrete råd til at komme i gang med at nedsætte klimaaftryk eller arbejde videre med praksis relevante klima tiltag sammen med praksispersonalet.

Er I den heldige klynge der bestiller den første “Klimavenlig praksis klyngepakke”, vil et medlem fra Grøn Praksis deltage i klyngemødet og gennemgå baggrund, evidens og komme med konkrete råd til at komme i gang med at nedsætte klimaaftryk eller arbejde videre med praksis relevante klima tiltag sammen med praksispersonalet.

Klyngedata = Spørgeskemaundersøgelse.

Data fra spørgeundersøgelsen præsenteres på yder- og klynge-niveau

Forslag til dagsorden

 • Velkommen: 10 min.
 • Præsentation af data fra spørgeskema: 15 min
 • Video-præsentation: 20 min.
 • Oplæg til gruppearbejde: 5 min.
 • Pause: 15 min.
 • Gruppearbejde: 40 min.
 • Opsamling: 40 min.
 • Kom godt hjem: 5 min.

Drøftelse i klyngen

I gruppearbejdet (40 min.) arbejdes med følgende spørgsmål:

 • Nævn eventuelle tiltag i din praksis, som andre kan blive inspireret af
 • Hvilke af de konkrete ændringer er nemmest at gå til og hvorfor?
 • Skal resten af klinikpersonalet medinddrages omkring klimavenlige tiltag og i så fald hvordan og hvorfor?
 • Hvilke drømme har du for klinikken for de næste 5 år mht. klimavenlige tiltag
 • Skal patienterne inddrages? Hvorfor og hvorfor ikke?
 • Hvad vil du ændre i din praksis fra i morgen?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet overvejelser om at/anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

 

Pris

Pakken er gratis

Varighed

2 ½ time

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med KiAP og Grøn Praksis.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt Grøn Praksis pr mail: [email protected]

Materiale

Til inspiration er her et eksempel fra en praksis, der har visualiseret deres visioner og grønne tiltag med en plakat til venteværelset.

Kort introduktion til pakken

I Danmark står sundhedsvæsenet for en væsentlig andel af det samlede klimaaftryk, svarende til 6% af det samlede klimaaftryk.

Både det kliniske og ikke-kliniske arbejde i klinikken afsætter et klimaaftryk. En klimavenlig praksis vil sige, at man som klinik er opmærksom på det klimaaftryk klinikken afsætter og handler aktivt for at nedbringe/reducere klimaaftrykket.

 

Hvorfor er dette vigtigt?

En klimavenlig praksis kan mindske sit klimaaftryk uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I blive sat ind i forskellige klimavenlige tiltag i klinikken og få muligheden for at diskutere disse med de øvrige klyngemedlemmer. I vil komme hjem med udviklingsmuligheder, som I har mulighed for at arbejde videre med i klinikken, sammen med praksispersonalet.

Forberedelse

 Klyngekoordinator:

 • Bestiller spørgeskemaet “Den klimavenlige praksis” hos KiAP senest 60 dage inden klyngemødet.
 • Modtager grafisk fremstilling fra KiAP af spørgeskemaet og præsenterer disse på mødet.

Klyngemedlemmer:

 • Udfylder tilsendte spørgeskema.
 • Lytter til dele eller hele podcast om Grøn Praksis på turen til klyngemødet (varighed 36 min).

Metode og materiale

Klyngepakken gennemføres med video-præsentation fra medlemmer af Grøn Praksis som vil gennemgå baggrund, evidens og komme med konkrete råd til at komme i gang med at nedsætte klimaaftryk eller arbejde videre med praksis relevante klima tiltag sammen med praksispersonalet.

Er I den heldige klynge der bestiller den første “Klimavenlig praksis klyngepakke”, vil et medlem fra Grøn Praksis deltage i klyngemødet og gennemgå baggrund, evidens og komme med konkrete råd til at komme i gang med at nedsætte klimaaftryk eller arbejde videre med praksis relevante klima tiltag sammen med praksispersonalet.

Klyngedata = Spørgeskemaundersøgelse.

Data fra spørgeundersøgelsen præsenteres på yder- og klynge-niveau

Forslag til dagsorden

 • Velkommen: 10 min.
 • Præsentation af data fra spørgeskema: 15 min
 • Video-præsentation: 20 min.
 • Oplæg til gruppearbejde: 5 min.
 • Pause: 15 min.
 • Gruppearbejde: 40 min.
 • Opsamling: 40 min.
 • Kom godt hjem: 5 min.

Drøftelse i klyngen

I gruppearbejdet (40 min.) arbejdes med følgende spørgsmål:

 • Nævn eventuelle tiltag i din praksis, som andre kan blive inspireret af
 • Hvilke af de konkrete ændringer er nemmest at gå til og hvorfor?
 • Skal resten af klinikpersonalet medinddrages omkring klimavenlige tiltag og i så fald hvordan og hvorfor?
 • Hvilke drømme har du for klinikken for de næste 5 år mht. klimavenlige tiltag
 • Skal patienterne inddrages? Hvorfor og hvorfor ikke?
 • Hvad vil du ændre i din praksis fra i morgen?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet overvejelser om at/anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

 

Praktiske oplysninger

Pris

Pakken er gratis

Varighed

2 ½ time

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med KiAP og Grøn Praksis.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt Grøn Praksis pr mail: [email protected]

Materiale

Til inspiration er her et eksempel fra en praksis, der har visualiseret deres visioner og grønne tiltag med en plakat til venteværelset.