Farmakologisk behandling for overaktiv blære (OAB)

Klyngepakke Sidst revideret 21. jun. 2023

Kort introduktion til pakken

Når det gælder antikolinergika og β3-receptoragonisten Mirabegron, anbefaler IRF følgende:

 • Seponér, hvis patienten ikke oplever mærkbar effekt efter 1 – 2 måneders behandling
 • Overvej seponering årligt ved langvarig behandling

Formålet med denne klyngepakke er at belyse ordinationsmønstret for patienter i farmakologisk behandling af overaktiv blære. Med udgangspunkt i egne data, trukket af Lægemiddelenheden, drøfter vi hvordan, der følges op på behandlingen.

Hvorfor er dette vigtigt?

Effekten af den farmakologiske behandling af urgency inkontinens, hyppig vandladning og imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære, er beskeden. I sammenligning med placebo reduceres antallet af inkontinensepisoder i gennemsnit med ca. 1 pr. døgn, og antallet af miktioner med ca. 1 pr. døgn.

Risiko for generende, men reversible bivirkninger. Kun 20-30 % kan fastholdes på behandlingen i et år.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data. I vil desuden få ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i egen praksis, sammen med praksispersonalet.

Forberedelse

1: Klyngekoordinatoren retter henvendelse til Lægemiddelenheden på [email protected] minimum 60 dage inden klyngemødet med ønsker til datatræk samt oplysninger om ydernumre på klyngens medlemmer og deres accept til indhentelse af data. Data fremsendes til klyngemedlemmernes CVR-nummer i e-Boks.

OBS: Det er klyngekoordinatorens opgave at indhente accept fra samtlige af klyngens medlemmer, ift. indhentelse af aggregerede data fra Lægemiddelenheden.

2: Klyngemedlemmer kan, alt efter aftale, overvej hvordan egen praksis følger op på den farmakologiske behandling af overaktiv blære – både de behandlinger klinikken selv har startet op, og dem der er startet op af specialister.

 

Metode og materiale

En farmaceut fra Lægemiddelenheden holder et fagligt oplæg (20-30 minutter), hvor der gives et overblik over anvendelsen af lægemidlerne i regionen og på landsplan samt kommer med input til hensigtsmæssige lægemiddelvalg.

Diskussion i grupper kan tage udgangspunkt i eksempelvis lægemiddeldata eller cases efter nærmere aftale.

Der er mulighed for deltagelse af praksispersonale.

Regionale data – Lægemiddelenheden.

 • Statistik – Samlet medicinordinationsrapport over blæremidler (G04BD). Eksempel kan ses her.
 • Statistik – Ordination af urologisk antispasmodika. Eksempel kan ses her.

Drøftelse i klyngen

Diskuter hvordan jeres data ser ud sammenholdt med data regionalt.

 • Hvordan er opfølgningen på patienter med LUTS og overaktiv blære organiseret I jeres praksis?
 • Hvordan er personalet involveret?
 • Hvordan monitorerer I effekten af behandlingen eller seponeringsforsøg efter 1 års behandling?
 • Udfyldes der væske/vandladningsskema samt DAN-PSS hver gang? Bruger I WebPatient?
 • Hvem har ansvar for, at behandlingen revurderes efter 1 år?
 • Skal recept på FMK kun gælde for 1 år?
 • Er der patienter, I gerne vil indkalde til revurdering af den farmakologiske behandling – hvordan gøres det rent praktisk?
  • Kan personalet involveres?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på emnet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Praksis kan i eget journalsystem lave dataudtræk på ATC kode niveau (G04BD), så patienter, i behandling med medicin mod overaktiv blære, kan fremsøges. Datakonsulenterne kan kontaktes med henblik på hjælp til dette.

Som supplement kan Lægemiddelenheden tilbyde dataudtræk på f.eks. enkeltpræparater blæremidler og enkeltpræparater.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, tilbyder KAP-S at lave et 1/2 dags kursus i Web-Patient og LUTS.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive klinikker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Pris

Pakken er gratis.

Varighed

3 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med Lægemiddelenheden.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt Lægemiddelenheden pr mail [email protected]

 

Kontakt lægefaglig konsulent: Berit Lassen, tlf.: 5188 2575
Mail: [email protected]

 

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink og Thomas Nielsen, tlf.: 2560 3371 og 5168 0285
Mail: [email protected]

 

Materiale

OAB Sundhed.dk

OAB Basisliste

Sundhedsstyrelsens vejledning

 

Der kan søges om godkendelse af kursus til refusion i PLO-E
Se PLO videoerne:
Videomateriale

Kort introduktion til pakken

Når det gælder antikolinergika og β3-receptoragonisten Mirabegron, anbefaler IRF følgende:

 • Seponér, hvis patienten ikke oplever mærkbar effekt efter 1 – 2 måneders behandling
 • Overvej seponering årligt ved langvarig behandling

Formålet med denne klyngepakke er at belyse ordinationsmønstret for patienter i farmakologisk behandling af overaktiv blære. Med udgangspunkt i egne data, trukket af Lægemiddelenheden, drøfter vi hvordan, der følges op på behandlingen.

Hvorfor er dette vigtigt?

Effekten af den farmakologiske behandling af urgency inkontinens, hyppig vandladning og imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære, er beskeden. I sammenligning med placebo reduceres antallet af inkontinensepisoder i gennemsnit med ca. 1 pr. døgn, og antallet af miktioner med ca. 1 pr. døgn.

Risiko for generende, men reversible bivirkninger. Kun 20-30 % kan fastholdes på behandlingen i et år.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data. I vil desuden få ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i egen praksis, sammen med praksispersonalet.

Forberedelse

1: Klyngekoordinatoren retter henvendelse til Lægemiddelenheden på [email protected] minimum 60 dage inden klyngemødet med ønsker til datatræk samt oplysninger om ydernumre på klyngens medlemmer og deres accept til indhentelse af data. Data fremsendes til klyngemedlemmernes CVR-nummer i e-Boks.

OBS: Det er klyngekoordinatorens opgave at indhente accept fra samtlige af klyngens medlemmer, ift. indhentelse af aggregerede data fra Lægemiddelenheden.

2: Klyngemedlemmer kan, alt efter aftale, overvej hvordan egen praksis følger op på den farmakologiske behandling af overaktiv blære – både de behandlinger klinikken selv har startet op, og dem der er startet op af specialister.

 

Metode og materiale

En farmaceut fra Lægemiddelenheden holder et fagligt oplæg (20-30 minutter), hvor der gives et overblik over anvendelsen af lægemidlerne i regionen og på landsplan samt kommer med input til hensigtsmæssige lægemiddelvalg.

Diskussion i grupper kan tage udgangspunkt i eksempelvis lægemiddeldata eller cases efter nærmere aftale.

Der er mulighed for deltagelse af praksispersonale.

Regionale data – Lægemiddelenheden.

 • Statistik – Samlet medicinordinationsrapport over blæremidler (G04BD). Eksempel kan ses her.
 • Statistik – Ordination af urologisk antispasmodika. Eksempel kan ses her.

Drøftelse i klyngen

Diskuter hvordan jeres data ser ud sammenholdt med data regionalt.

 • Hvordan er opfølgningen på patienter med LUTS og overaktiv blære organiseret I jeres praksis?
 • Hvordan er personalet involveret?
 • Hvordan monitorerer I effekten af behandlingen eller seponeringsforsøg efter 1 års behandling?
 • Udfyldes der væske/vandladningsskema samt DAN-PSS hver gang? Bruger I WebPatient?
 • Hvem har ansvar for, at behandlingen revurderes efter 1 år?
 • Skal recept på FMK kun gælde for 1 år?
 • Er der patienter, I gerne vil indkalde til revurdering af den farmakologiske behandling – hvordan gøres det rent praktisk?
  • Kan personalet involveres?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på emnet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Praksis kan i eget journalsystem lave dataudtræk på ATC kode niveau (G04BD), så patienter, i behandling med medicin mod overaktiv blære, kan fremsøges. Datakonsulenterne kan kontaktes med henblik på hjælp til dette.

Som supplement kan Lægemiddelenheden tilbyde dataudtræk på f.eks. enkeltpræparater blæremidler og enkeltpræparater.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, tilbyder KAP-S at lave et 1/2 dags kursus i Web-Patient og LUTS.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive klinikker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Praktiske oplysninger

Pris

Pakken er gratis.

Varighed

3 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med Lægemiddelenheden.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt Lægemiddelenheden pr mail [email protected]

 

Kontakt lægefaglig konsulent: Berit Lassen, tlf.: 5188 2575
Mail: [email protected]

 

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink og Thomas Nielsen, tlf.: 2560 3371 og 5168 0285
Mail: [email protected]

 

Materiale

OAB Sundhed.dk

OAB Basisliste

Sundhedsstyrelsens vejledning

 

Der kan søges om godkendelse af kursus til refusion i PLO-E
Se PLO videoerne:
Videomateriale