Forebyggelse og behandling af diabetiske fodsår

Klyngepakke Sidst revideret 19. sep. 2023

Kort introduktion til pakken

Mellem 15% og 25% af alle personer med diabetes vil opleve at få et fodsår i løbet af deres liv pga. forandringer i underbenets nerver, kar og bindevæv.

Sundhedsstyrelsen peger i en medicinsk teknologivurdering fra 2011 på, at antallet af diabetiske fodsår og heraf følgende amputationer kan reduceres gennem:

 • øget opmærksomhed blandt patienter og sundhedsprofessionelle
 • at problemsår identificeres så tidligt i forløbet som muligt
 • regelmæssige undersøgelser af fødder med henblik på diabetiske forandringer
 • korrektion af fodtøj, fodpleje og med undervisning af personer med diabetes

Forebyggelse og behandling af diabetiske fodsår foregår i tæt samarbejde mellem almen praksis, statsautoriserede fodterapeuter, og sårambulatoriet. DSAM anbefaler, at alle personer med diabetes bør have mindst én årlig fodstatus. Undersøgelsen omfatter screening for risikofaktorerne neuropati, arteriosklerose og deformiteter. Patienter med et kompliceret sår, eller ukomplicerede sår med manglende opheling indenfor 2-3 uger, henvises til sårambulatoriet.

Hvorfor er dette vigtigt?

Diabetiske fodsår kan forebygges. Ved for sen, insufficient eller manglende behandling nedsættes patienternes livskvalitet og amputation kan blive nødvendigt. I vores region gennemgår cirka 400 patienter årligt amputation af ben, fødder eller tæer (tal fra 2018). Heraf anslås knap halvdelen at have diabetes.

 

Formålet med klyngepakken er at belyse, hvordan vi forebygger og behandler diabetiske fodsår. Der er fokus på tværsektorielt samarbejde og patienter i særlig risiko.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data samt ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i klinikken, sammen med praksispersonalet.

Hvis klyngen ønsker det deltager læge og/eller fodterapeut fra Steno Diabetes Center Sjælland på mødet med henblik på, at drøfte:

 • Tværsektorielt samarbejde – hvilke patienter skal henvise og hvorfor?
 • Forebyggelse og behandling – nyeste viden
 • Højrisiko patienter – hvem skal vi være særligt opmærksom på?

Klyngen kan også vælge at invitere:

 • Kommunen – hvordan kan hjemmeplejen bidrage til at forebygge fodsår?
 • Lokale fodterapeuter – hvordan foregår fodundersøgelsen?

Forberedelse

Drøftelserne baseres på patientcases. Vælg en konkrete case, som du gerne vil have drøftet på mødet. Beskriv, anonymiser og send casen til klyngekoordinatoren senest 14 dage inden mødet.

Desuden kan dato for fodundersøgelse snart findes i RKKP oversigten. KiAP arbejder i øjeblikket (november 2020) med at gennemse epikriser fra fodterapeuter og de laboratoriekoder, som de anvender – og som de sender retur til almen praksis i epikriser og edifacter, for at give et overblik over hvilke diabetespatienter der rent faktisk benytter henvisningen til fodterapeut.

Metode og materiale

Data

Patientcases fra klyngemedlemmer.

Drøftelse i klyngen

Drøft årsager til variation indenfor klyngen

 • Hvordan sikrer I, at alle jeres diabetespatienter tilbydes en årlig henvisning til fodstatus hos fodterapeut?
 • Hvordan håndteres de patienter, der ikke får undersøgt fødder hos fodterapeut?
 • Tilbydes de undersøgelse i praksis?
 • Hvordan foretages undersøgelsen i praksis?
 • Hvem udfører og hvor ofte?
 • Organisering og rutiner i praksis.
 • Hvordan håndteres højrisiko patienter?
 • Hvordan sikrer I, at patienterne får viden om hvilke faresignaler de skal reagerer på?
 • Identificerer I fodsår rettidigt? Kan I blive bedre?
 • Henviser vi patienter rettidigt til sårambulatoriet?
 • Hvordan er samarbejdet med de kommunale sårsygeplejersker?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med temaet, så aftal en dato for et opfølgende møde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

 

For facilitering af klyngemødet eller praksisudvikling:

Kontakt POL-S via [email protected]

Pris

Gratis

Varighed

2-3 timer

Pakkeudbyder

Pakken er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med Steno Diabetes Center, Sjælland.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Janne Lorenzen, Programchef, Steno Diabetes Center Sjælland

Region Sjælland, Akacievej 7, 1. sal, 4300 Holbæk, Tlf.: 93576807. Mail: [email protected]

 

Lægefaglig konsulent: Berit Lassen, tlf.: 5188 2575

Mail: [email protected]

Materiale

Der kan søges om kursus godkendt til
refusion i PLO-E
Se PLO videoerne: Videomateriale

Kort introduktion til pakken

Mellem 15% og 25% af alle personer med diabetes vil opleve at få et fodsår i løbet af deres liv pga. forandringer i underbenets nerver, kar og bindevæv.

Sundhedsstyrelsen peger i en medicinsk teknologivurdering fra 2011 på, at antallet af diabetiske fodsår og heraf følgende amputationer kan reduceres gennem:

 • øget opmærksomhed blandt patienter og sundhedsprofessionelle
 • at problemsår identificeres så tidligt i forløbet som muligt
 • regelmæssige undersøgelser af fødder med henblik på diabetiske forandringer
 • korrektion af fodtøj, fodpleje og med undervisning af personer med diabetes

Forebyggelse og behandling af diabetiske fodsår foregår i tæt samarbejde mellem almen praksis, statsautoriserede fodterapeuter, og sårambulatoriet. DSAM anbefaler, at alle personer med diabetes bør have mindst én årlig fodstatus. Undersøgelsen omfatter screening for risikofaktorerne neuropati, arteriosklerose og deformiteter. Patienter med et kompliceret sår, eller ukomplicerede sår med manglende opheling indenfor 2-3 uger, henvises til sårambulatoriet.

Hvorfor er dette vigtigt?

Diabetiske fodsår kan forebygges. Ved for sen, insufficient eller manglende behandling nedsættes patienternes livskvalitet og amputation kan blive nødvendigt. I vores region gennemgår cirka 400 patienter årligt amputation af ben, fødder eller tæer (tal fra 2018). Heraf anslås knap halvdelen at have diabetes.

 

Formålet med klyngepakken er at belyse, hvordan vi forebygger og behandler diabetiske fodsår. Der er fokus på tværsektorielt samarbejde og patienter i særlig risiko.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data samt ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i klinikken, sammen med praksispersonalet.

Hvis klyngen ønsker det deltager læge og/eller fodterapeut fra Steno Diabetes Center Sjælland på mødet med henblik på, at drøfte:

 • Tværsektorielt samarbejde – hvilke patienter skal henvise og hvorfor?
 • Forebyggelse og behandling – nyeste viden
 • Højrisiko patienter – hvem skal vi være særligt opmærksom på?

Klyngen kan også vælge at invitere:

 • Kommunen – hvordan kan hjemmeplejen bidrage til at forebygge fodsår?
 • Lokale fodterapeuter – hvordan foregår fodundersøgelsen?

Forberedelse

Drøftelserne baseres på patientcases. Vælg en konkrete case, som du gerne vil have drøftet på mødet. Beskriv, anonymiser og send casen til klyngekoordinatoren senest 14 dage inden mødet.

Desuden kan dato for fodundersøgelse snart findes i RKKP oversigten. KiAP arbejder i øjeblikket (november 2020) med at gennemse epikriser fra fodterapeuter og de laboratoriekoder, som de anvender – og som de sender retur til almen praksis i epikriser og edifacter, for at give et overblik over hvilke diabetespatienter der rent faktisk benytter henvisningen til fodterapeut.

Metode og materiale

Data

Patientcases fra klyngemedlemmer.

Drøftelse i klyngen

Drøft årsager til variation indenfor klyngen

 • Hvordan sikrer I, at alle jeres diabetespatienter tilbydes en årlig henvisning til fodstatus hos fodterapeut?
 • Hvordan håndteres de patienter, der ikke får undersøgt fødder hos fodterapeut?
 • Tilbydes de undersøgelse i praksis?
 • Hvordan foretages undersøgelsen i praksis?
 • Hvem udfører og hvor ofte?
 • Organisering og rutiner i praksis.
 • Hvordan håndteres højrisiko patienter?
 • Hvordan sikrer I, at patienterne får viden om hvilke faresignaler de skal reagerer på?
 • Identificerer I fodsår rettidigt? Kan I blive bedre?
 • Henviser vi patienter rettidigt til sårambulatoriet?
 • Hvordan er samarbejdet med de kommunale sårsygeplejersker?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med temaet, så aftal en dato for et opfølgende møde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

 

For facilitering af klyngemødet eller praksisudvikling:

Kontakt POL-S via [email protected]

Praktiske oplysninger

Pris

Gratis

Varighed

2-3 timer

Pakkeudbyder

Pakken er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med Steno Diabetes Center, Sjælland.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Janne Lorenzen, Programchef, Steno Diabetes Center Sjælland

Region Sjælland, Akacievej 7, 1. sal, 4300 Holbæk, Tlf.: 93576807. Mail: [email protected]

 

Lægefaglig konsulent: Berit Lassen, tlf.: 5188 2575

Mail: [email protected]

Materiale

Der kan søges om kursus godkendt til
refusion i PLO-E
Se PLO videoerne: Videomateriale