Henvisning til ambulant psykiatri.

Klyngepakke Sidst revideret 08. dec. 2022

Kort introduktion til pakken

Workshop og datapakke med henblik på at optimere samarbejdet omkring henvisninger til den ambulante psykiatri.

Psykiatrisk Visitationsklinik modtager alle henvisninger til Børne- & Ungdomspsykiatrien (B&U) samt til Voksenpsykiatrien i Region Sjælland.

Psykiatrisk Visitationsklinik repræsenteres på mødet ved klinikkens overlæge og visitatorer.

Hvorfor er dette vigtigt?

Psykiatrien modtager mange henvisninger fra almen praksis, hvoraf en relativ høj andel desværre tilbagevises, hvilket ingen kan være tilfredse med. En høj andel tilbagevisninger er udtryk for uoverensstemmelse mellem primær sektors forventninger til Sygehuspsykiatrien og det aktuelle tilbud.

Pakken og tilhørende Workshop har til formål at reducere tilbagevisningsandelen i Psykiatrien, og skabe grundlag for, at flere patienter med psykiske problemstillinger modtager et relevant tilbud direkte.

 

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data samt statistik for regionen og statistik for klyngen i.f.t modtagne/tilbageviste henvisninger.

Psykiatrisk Visitationsklinik vil orientere om målgrupper for behandling og kriterier for, at patienten kan visiteres til behandling i Sygehuspsykiatrien.

Klinikken lægger op til  dialog omkring de problemer der opleves i almen praksis, i forhold til adgang til behandling eller udredning i Sygehuspsykiatrien.

Følgende gennemgås

 • Organisering af Psykiatrien i Region Sjælland – etablering af en central visitation
 • Specialeplan for psykiatri – målgrupper for udredning og behandling i Psykiatrien
 • Den gode henvisning til Voksenpsykiatrien
 • Den gode henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrien
 • Cases – en fra hver praksis

Forberedelse

1: Klyngekoordinatoren retter henvendelse til Psykiatrisk Visitationsklinik og aftaler tid og sted for mødet.

2: Klyngekoordinatoren retter henvendelse til Psykiatrisk Visitationsklinik på [email protected]  minimum 30 dage inden klyngemødet med oplysninger om ydernumre på klyngens medlemmer samt deres accept til indhentelse af data. Data fremsendes til klyngens CVR-nummer i e-Boks.

OBS: Det er klyngekoordinatorens opgave at indhente accept fra samtlige af klyngens medlemmer, ift. indhentelse af aggregerede data fra sundhedsplatformen.

3: Det forventes at klyngemedlemmer medbringer en konkret anonymiseret patientcase, der belyser problemet med henvisninger til psykiatrien, der tilbagevises. Egne data kan også medbringes – se eksempel her

Metode og materiale

Regionale data – sundhedsplatformen.

 • antal modtagne henvisninger pr måned fordelt på børn og voksne
 • antal afviste henvisninger pr måned fordelt på børn og voksne

Kontakt Aake Packness (se kontaktinformationer) for udtræk.

Der tages udgangspunkt i egne data på området.

eksempel på udtræk

Drøftelse i klyngen

Drøft årsager til variation indenfor klyngen, og tiltag som kan reducere tilbagevisningsandelen

 • Hvilken rolle spiller samarbejdet med kommunen?
 • Hvilken rolle spiller samarbejdet med speciallæger og ventetiden der?
 • Hvilken rolle spiller samarbejdet med psykologer og ventetiden der?
 • Hvilke udfordringer er der, med de patienter der også har et misbrug
 • Hvilke opgaver kan personalet med fordel overtage?
 • Hvordan kvalitetssikres indsatsen fremadrettet?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

 

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet.

Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

 

Pris

Pakken er gratis

Varighed

3-4 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med Psykiatrisk Visitationsklinik.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Aake Packness, Kvalitets- og sundhedsfaglig konsulent

Psykiatrisk Visitationsklinik

[email protected]

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Tlf: 5853 6108/ 2053 7264

Kort introduktion til pakken

Workshop og datapakke med henblik på at optimere samarbejdet omkring henvisninger til den ambulante psykiatri.

Psykiatrisk Visitationsklinik modtager alle henvisninger til Børne- & Ungdomspsykiatrien (B&U) samt til Voksenpsykiatrien i Region Sjælland.

Psykiatrisk Visitationsklinik repræsenteres på mødet ved klinikkens overlæge og visitatorer.

Hvorfor er dette vigtigt?

Psykiatrien modtager mange henvisninger fra almen praksis, hvoraf en relativ høj andel desværre tilbagevises, hvilket ingen kan være tilfredse med. En høj andel tilbagevisninger er udtryk for uoverensstemmelse mellem primær sektors forventninger til Sygehuspsykiatrien og det aktuelle tilbud.

Pakken og tilhørende Workshop har til formål at reducere tilbagevisningsandelen i Psykiatrien, og skabe grundlag for, at flere patienter med psykiske problemstillinger modtager et relevant tilbud direkte.

 

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data samt statistik for regionen og statistik for klyngen i.f.t modtagne/tilbageviste henvisninger.

Psykiatrisk Visitationsklinik vil orientere om målgrupper for behandling og kriterier for, at patienten kan visiteres til behandling i Sygehuspsykiatrien.

Klinikken lægger op til  dialog omkring de problemer der opleves i almen praksis, i forhold til adgang til behandling eller udredning i Sygehuspsykiatrien.

Følgende gennemgås

 • Organisering af Psykiatrien i Region Sjælland – etablering af en central visitation
 • Specialeplan for psykiatri – målgrupper for udredning og behandling i Psykiatrien
 • Den gode henvisning til Voksenpsykiatrien
 • Den gode henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrien
 • Cases – en fra hver praksis

Forberedelse

1: Klyngekoordinatoren retter henvendelse til Psykiatrisk Visitationsklinik og aftaler tid og sted for mødet.

2: Klyngekoordinatoren retter henvendelse til Psykiatrisk Visitationsklinik på [email protected]  minimum 30 dage inden klyngemødet med oplysninger om ydernumre på klyngens medlemmer samt deres accept til indhentelse af data. Data fremsendes til klyngens CVR-nummer i e-Boks.

OBS: Det er klyngekoordinatorens opgave at indhente accept fra samtlige af klyngens medlemmer, ift. indhentelse af aggregerede data fra sundhedsplatformen.

3: Det forventes at klyngemedlemmer medbringer en konkret anonymiseret patientcase, der belyser problemet med henvisninger til psykiatrien, der tilbagevises. Egne data kan også medbringes – se eksempel her

Metode og materiale

Regionale data – sundhedsplatformen.

 • antal modtagne henvisninger pr måned fordelt på børn og voksne
 • antal afviste henvisninger pr måned fordelt på børn og voksne

Kontakt Aake Packness (se kontaktinformationer) for udtræk.

Der tages udgangspunkt i egne data på området.

eksempel på udtræk

Drøftelse i klyngen

Drøft årsager til variation indenfor klyngen, og tiltag som kan reducere tilbagevisningsandelen

 • Hvilken rolle spiller samarbejdet med kommunen?
 • Hvilken rolle spiller samarbejdet med speciallæger og ventetiden der?
 • Hvilken rolle spiller samarbejdet med psykologer og ventetiden der?
 • Hvilke udfordringer er der, med de patienter der også har et misbrug
 • Hvilke opgaver kan personalet med fordel overtage?
 • Hvordan kvalitetssikres indsatsen fremadrettet?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

 

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet.

Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

 

Praktiske oplysninger

Pris

Pakken er gratis

Varighed

3-4 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med Psykiatrisk Visitationsklinik.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Aake Packness, Kvalitets- og sundhedsfaglig konsulent

Psykiatrisk Visitationsklinik

[email protected]

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Tlf: 5853 6108/ 2053 7264