Hypo- og hyperthyreose – årsstatus (OK22)

Klyngepakke Sidst revideret 25. apr. 2023

Kort introduktion til pakken

I OK22 introduceres:  ”Med henblik på at optimere kapacitetsudnyttelsen i praksis gives mulighed for, at personalet kan udføre ukomplicerede årsstatusler på lægens ansvar.

En årsstatus skal fortsat indeholde en vurdering af medicinordinationerne, hvorfor lægen som minimum superviserer personalet med hensyn til medicingennemgang og nye ordinationer og fremtidig plan. Personalet kan alene yde årsstatus for patienter med ukompliceret hypertension, osteoporose og stofskiftelidelse”.

Hver læge vil i gennemsnit, men afhængigt af sin patientpopulation, finde 2-3 nye tilfælde af thyroidea-lidelser (herefter benævnt stofskiftelidelser) om året og have omkring 20 patienter i medicinsk behandling herfor.

I DSAMs kliniske vejledning for hypo- og hyperthyreose for voksne anbefales det blandt andet, at:

 • Alle patienter med hyperthyreose henvises til endokrinolog
 • At kvinder der har svært ved at blive gravide og gravide der har eller har haft forhøjet TSH, henvises tidligst muligt til endokrinolog
 • Behandlingsjustering foretages 4-8 uger efter dosisændringer
 • Alle i medicinsk behandling for stofskiftelidelser tilbydes årsstatus

 

 Formålet med klyngepakken

Ukomplicerede årsstatus for patienter med stofskiftelidelser udført af personalet vil resulterer i optimeret kapacitetsudnyttelse samt forbedret opsporing og behandling/forebyggelse for patienterne.

Som forarbejde til evt. uddelegering kan det være en god ide at få overblik over populationen af patienter med stofskiftelidelse. Vi får viden om

 • Opgavens størrelse. Hvor mange årsstatus drejer det sig om på et år som personalet kan overtage?
 • Hvor mange af patienterne, der ikke tilbydes årsstatus aktuelt. Kan andelen øges ved at organisere indsatsen anderledes?
 • Kvaliteten af indsatsen i forhold til henvisninger og behandlingsjusteringer.

Hvorfor er dette vigtigt?

Optimeret kapacitetsudnyttelse samt forbedret opsporing og behandling/forebyggelse for patienterne er nogle af omdrejningspunkterne for almen praksis i OK22.

Undersøgelser viser at opgavedeling mellem læge og personale højner arbejdsglæden og frigiver læge-tid til andre opgaver.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data samt ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i klinikken sammen med praksispersonalet.

Et konkret redskab (Excel ark) til at danne overblik over patienter med T85 og T86, årsstatus, henvisninger og behandlingsjusteringer.

Desuden tilbyder KAP-S Modul-Modellens tværfaglige implementeringsprojekt, til brug i praksis som et gruppebaseret læringskoncept.

Forberedelse

 1. Hvis klyngen ønsker facilitering/deltagelse fra KAP-S retter klyngekoordinatoren henvendelse til KAP-S på [email protected]minimum 60 dage inden klyngemødet med henblik på aftale om mødedato samt aftale om den præcise vinkling til klyngen.
 2. Klyngemedlemmer foretager selv dataudtræk fra eget lægesystem – som minimum datatræk 1 og 2.
 3. Anonymiseret liste sendes af alle klyngemedlemmer til [email protected] senest 30 dage inden klyngemødet med henblik grafisk fremstilling af data til klyngen.
 4. Klyngekoordinator eller KAP-S konsulent medbringer et klyngeoverblik, udarbejdet på baggrund af tilsendte data, til klyngemødet.
 5. Hvad er praksis holdning til overflytning af årsstatus – overvej fordele og ulemper.
 6. Praksis udarbejder et flowdiagram over hvordan årstatus er organiseret aktuelt i din klinik – se eksempler fra DSAM og KAP-S på flowdiagrammer.

Metode og materiale

Egne data – fra eget lægesystem.

Hvordan finder jeg min populationen af patienter med stofskiftelidelser (minimumsdatatræk til klyngemødet):

 1. søg på patienter med diagnosekode T85 (Tyrotoksikose) og/eller søg på ATC kode: H03BB02
 2. søg på patienter med diagnosekode T86 (Myxødem) og/eller søg på ATC kode: H03AA01

 

For dig der har tid og mulighed (her kan Excel-arket Hypo- og Hyperthyreose_liste benyttes)

Du kan udfylde excel-arket med yderligere data på

 • Patienter der har/ikke har fået en årsstatus med dato for denne
 • Patienter med hyperthyreose der er henvist til endokrinolog med et ”ja” eller ”nej”
 • Patienter der er behandlingsjusteret med et ”ja” eller ”nej” eller ”ikke relevant”

Du har nu en komplet liste over de patienter der skal indgå i årsstatus. Listen indeholder desuden en markering af henviste patienter med hyperthyreose og behandlingsjusterede patienter.

En anonymiseret liste sendes til [email protected] 30 dage inden klyngemødet.

Skabelon til ovenstående liste findes her.

Drøftelse i klyngen

Vær opmærksom på at denne pakke ikke egner sig til benchmarking, da datasæt er små.

 • Hvem henviser vi?
  • Husker vi at henvise de kvinder der har svært ved at blive gravide og gravide der har eller har haft forhøjet TSH tidligst muligt til endokrinolog?
 • Får alle patienter, i medicinsk behandling for stofskiftelidelser, en årsstatus?
 • Kan andelen øges ved at flytte opgaven til personalet?
 • Hvordan håndterer vi patienter med stofskiftelidelser i vores klinik, aktuelt? Fordele og ulemper?
 • Hvad vil praksis gerne opnå med denne mulighed for udflytning af opgaver. Fordele og ulemper? Lav evt. en SWOT analyse – se bilag
 • Hvem skal gå hos sygeplejersken, og hvem af patienterne skal gå hos lægen?
 • Hvordan vil vi superviserer sygeplejersken i denne nye opgave
 • Plan for implementering, hvad skal vi sige til patienterne der vanligt går til lægen til årskontrol og nu skal følges af sygeplejersken

 

Har vi overblikket i vores praksis?

 • Giver det mening for jeres praksis at opdatere listen over patienter med hypo- og hyperthyreose årligt og bruge den til at sikre alle patienter med stofskiftelidelse får tilbudt årsstatus?
 • Har vi struktureret årsstatus, henvisning og behandlingsjustering? (WebReq, Lab. Grupper, fraser, standardhenvisning m.v.)
 • Hvem er tovholder/ansvarlig for at skabe overblik og indkalde, hvordan indkalder vi?
 • Hvordan sikrer vi at patienterne i medicinsk behandling revurderes 4-8 uger efter ændringer?

 

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om f.eks. 6 måneder? Er der en større andel af vores patienter, der har fået lavet årsstatus? Har vi kvaliteten af indsatsen i forhold til henvisninger og behandlingsjusteringer?

Opfølgende aktiviteter

DSAMs implementeringshåndbog anbefales varmt til brug i egen praksis.

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet via KAP-S tværfaglige implementeringsprojekt.

Såfremt praksis ønsker at organisere et eget decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

 

Forslag til organisering og arbejdsgange.

For at optimere indsatsen med årsstatus foreslås det, at udpege en hypo- og hyperthyreose-ansvarlig personale i praksis, der årligt opdaterer listen over patienter, der tilbydes årsstatus og sørger for, at patienter indkaldes.

Læge og det ansvarlige personale opretter standardfrase til årsstatus*.

Pris

Pakken er gratis

Varighed

3-4 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt lægefaglig konsulent: Berit Lassen, tlf.: 5188 2575

Mail: [email protected]

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink og Thomas Nielsen, tlf.: 2560 3371 og 5168 0285
Mail: [email protected]

Kort introduktion til pakken

I OK22 introduceres:  ”Med henblik på at optimere kapacitetsudnyttelsen i praksis gives mulighed for, at personalet kan udføre ukomplicerede årsstatusler på lægens ansvar.

En årsstatus skal fortsat indeholde en vurdering af medicinordinationerne, hvorfor lægen som minimum superviserer personalet med hensyn til medicingennemgang og nye ordinationer og fremtidig plan. Personalet kan alene yde årsstatus for patienter med ukompliceret hypertension, osteoporose og stofskiftelidelse”.

Hver læge vil i gennemsnit, men afhængigt af sin patientpopulation, finde 2-3 nye tilfælde af thyroidea-lidelser (herefter benævnt stofskiftelidelser) om året og have omkring 20 patienter i medicinsk behandling herfor.

I DSAMs kliniske vejledning for hypo- og hyperthyreose for voksne anbefales det blandt andet, at:

 • Alle patienter med hyperthyreose henvises til endokrinolog
 • At kvinder der har svært ved at blive gravide og gravide der har eller har haft forhøjet TSH, henvises tidligst muligt til endokrinolog
 • Behandlingsjustering foretages 4-8 uger efter dosisændringer
 • Alle i medicinsk behandling for stofskiftelidelser tilbydes årsstatus

 

 Formålet med klyngepakken

Ukomplicerede årsstatus for patienter med stofskiftelidelser udført af personalet vil resulterer i optimeret kapacitetsudnyttelse samt forbedret opsporing og behandling/forebyggelse for patienterne.

Som forarbejde til evt. uddelegering kan det være en god ide at få overblik over populationen af patienter med stofskiftelidelse. Vi får viden om

 • Opgavens størrelse. Hvor mange årsstatus drejer det sig om på et år som personalet kan overtage?
 • Hvor mange af patienterne, der ikke tilbydes årsstatus aktuelt. Kan andelen øges ved at organisere indsatsen anderledes?
 • Kvaliteten af indsatsen i forhold til henvisninger og behandlingsjusteringer.

Hvorfor er dette vigtigt?

Optimeret kapacitetsudnyttelse samt forbedret opsporing og behandling/forebyggelse for patienterne er nogle af omdrejningspunkterne for almen praksis i OK22.

Undersøgelser viser at opgavedeling mellem læge og personale højner arbejdsglæden og frigiver læge-tid til andre opgaver.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data samt ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i klinikken sammen med praksispersonalet.

Et konkret redskab (Excel ark) til at danne overblik over patienter med T85 og T86, årsstatus, henvisninger og behandlingsjusteringer.

Desuden tilbyder KAP-S Modul-Modellens tværfaglige implementeringsprojekt, til brug i praksis som et gruppebaseret læringskoncept.

Forberedelse

 1. Hvis klyngen ønsker facilitering/deltagelse fra KAP-S retter klyngekoordinatoren henvendelse til KAP-S på [email protected]minimum 60 dage inden klyngemødet med henblik på aftale om mødedato samt aftale om den præcise vinkling til klyngen.
 2. Klyngemedlemmer foretager selv dataudtræk fra eget lægesystem – som minimum datatræk 1 og 2.
 3. Anonymiseret liste sendes af alle klyngemedlemmer til [email protected] senest 30 dage inden klyngemødet med henblik grafisk fremstilling af data til klyngen.
 4. Klyngekoordinator eller KAP-S konsulent medbringer et klyngeoverblik, udarbejdet på baggrund af tilsendte data, til klyngemødet.
 5. Hvad er praksis holdning til overflytning af årsstatus – overvej fordele og ulemper.
 6. Praksis udarbejder et flowdiagram over hvordan årstatus er organiseret aktuelt i din klinik – se eksempler fra DSAM og KAP-S på flowdiagrammer.

Metode og materiale

Egne data – fra eget lægesystem.

Hvordan finder jeg min populationen af patienter med stofskiftelidelser (minimumsdatatræk til klyngemødet):

 1. søg på patienter med diagnosekode T85 (Tyrotoksikose) og/eller søg på ATC kode: H03BB02
 2. søg på patienter med diagnosekode T86 (Myxødem) og/eller søg på ATC kode: H03AA01

 

For dig der har tid og mulighed (her kan Excel-arket Hypo- og Hyperthyreose_liste benyttes)

Du kan udfylde excel-arket med yderligere data på

 • Patienter der har/ikke har fået en årsstatus med dato for denne
 • Patienter med hyperthyreose der er henvist til endokrinolog med et ”ja” eller ”nej”
 • Patienter der er behandlingsjusteret med et ”ja” eller ”nej” eller ”ikke relevant”

Du har nu en komplet liste over de patienter der skal indgå i årsstatus. Listen indeholder desuden en markering af henviste patienter med hyperthyreose og behandlingsjusterede patienter.

En anonymiseret liste sendes til [email protected] 30 dage inden klyngemødet.

Skabelon til ovenstående liste findes her.

Drøftelse i klyngen

Vær opmærksom på at denne pakke ikke egner sig til benchmarking, da datasæt er små.

 • Hvem henviser vi?
  • Husker vi at henvise de kvinder der har svært ved at blive gravide og gravide der har eller har haft forhøjet TSH tidligst muligt til endokrinolog?
 • Får alle patienter, i medicinsk behandling for stofskiftelidelser, en årsstatus?
 • Kan andelen øges ved at flytte opgaven til personalet?
 • Hvordan håndterer vi patienter med stofskiftelidelser i vores klinik, aktuelt? Fordele og ulemper?
 • Hvad vil praksis gerne opnå med denne mulighed for udflytning af opgaver. Fordele og ulemper? Lav evt. en SWOT analyse – se bilag
 • Hvem skal gå hos sygeplejersken, og hvem af patienterne skal gå hos lægen?
 • Hvordan vil vi superviserer sygeplejersken i denne nye opgave
 • Plan for implementering, hvad skal vi sige til patienterne der vanligt går til lægen til årskontrol og nu skal følges af sygeplejersken

 

Har vi overblikket i vores praksis?

 • Giver det mening for jeres praksis at opdatere listen over patienter med hypo- og hyperthyreose årligt og bruge den til at sikre alle patienter med stofskiftelidelse får tilbudt årsstatus?
 • Har vi struktureret årsstatus, henvisning og behandlingsjustering? (WebReq, Lab. Grupper, fraser, standardhenvisning m.v.)
 • Hvem er tovholder/ansvarlig for at skabe overblik og indkalde, hvordan indkalder vi?
 • Hvordan sikrer vi at patienterne i medicinsk behandling revurderes 4-8 uger efter ændringer?

 

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om f.eks. 6 måneder? Er der en større andel af vores patienter, der har fået lavet årsstatus? Har vi kvaliteten af indsatsen i forhold til henvisninger og behandlingsjusteringer?

Opfølgende aktiviteter

DSAMs implementeringshåndbog anbefales varmt til brug i egen praksis.

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet via KAP-S tværfaglige implementeringsprojekt.

Såfremt praksis ønsker at organisere et eget decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

 

Forslag til organisering og arbejdsgange.

For at optimere indsatsen med årsstatus foreslås det, at udpege en hypo- og hyperthyreose-ansvarlig personale i praksis, der årligt opdaterer listen over patienter, der tilbydes årsstatus og sørger for, at patienter indkaldes.

Læge og det ansvarlige personale opretter standardfrase til årsstatus*.

Praktiske oplysninger

Pris

Pakken er gratis

Varighed

3-4 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt lægefaglig konsulent: Berit Lassen, tlf.: 5188 2575

Mail: [email protected]

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink og Thomas Nielsen, tlf.: 2560 3371 og 5168 0285
Mail: [email protected]