Inhalationssteroid til KOL-patienter

Klyngepakke Sidst revideret 08. dec. 2022

Kort introduktion til pakken

Sundhedsstyrelsen og Medicinrådet anbefaler, at behandlingen med inhalationssteroid (ICS) til KOL-patienter begrænses. Det skyldes bl.a., at brugen kan give bivirkninger såsom lungebetændelse. I stedet har langtidsvirkende luftvejsudvidende lægemidler fået en mere fremtrædende plads i behandlingsvejledningerne.

Hvorfor er dette vigtigt?

Analyser af forbrug af ICS til KOL-patienter i almen praksis tyder på, at flere patienter end anbefalet, behandles med inhalationssteroider.

61 pct. af alle patienter med KOL fik inhalationssteroid i 2017.

Det betyder, at patienter i GOLD gruppe A og B behandles med ICS. Derfor anbefales det, at praksis revurderer ICS-behandling hos KOL-patienterne.

I en praksis med 1.600 patienter er der i gennemsnit 125 KOL-patienter, heraf 10-15% med svær KOL (svarende til GOLD gruppe C+D).

Det er den patientgruppe, som oftest kan have brug for ICS sammen med langtidsvirkende ß2-agonist (LABA) og/eller langtidsvirkende antikolinergikum (LAMA).

Patienter med stabil KOL, uden eksacerbationer eller indlæggelser på grund af KOL gennem mindst et år, kan der overvejes ned- og/eller udtrapning i henhold til vejledning fra Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data. I vil desuden få ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i egen praksis, sammen med praksispersonalet.

Forberedelse

1: Klyngemedlemmer foretager selv dataudtræk fra eget lægesystem

2: Data sendes til klyngekoordinatoren inden mødet, så de kan anonymiseres

Metode og materiale

Egne data – fra eget lægesystem.

 • Find patientlisten på KOL forløbsplanen
 • Sorter på ICS og tæl hvor mange patienter, der er i behandling med inhalationssteroid
 • Hvis alle jeres patienter er stratificeret i GOLD gruppe A-D kan I nu blot tælle, hvor mange af disse der er i GOLD C+D
 • Alternativt laves journalaudit på dem, der ikke er stratificeret og det vurderes, om den enkelte kan klassificeres i GOLD C eller D for at få listen komplet

Under punktet ”KOL overblik” finder I en fordeling af patienter i ICS behandling fordelt på GOLD klasse.

Ovenstående kan eventuelt suppleres med datatræk fra Ordiprax på R03BA.

Drøftelse i klyngen

Drøft årsager til variation indenfor klyngen.

 • Hvordan sikrer I, at KOL-patienter i ISC behandling kommer til årskontrol?
 • Overvejer I at tilbyde KOL-patienter, uden eksacerbationer eller indlæggelser pga. KOL det sidste år, og som er i ISC behandling, ud- eller nedtrapning af medicinen? Kan det vente til næste årsstatus?
 • Er der udfordringer med de patienter, der også har en astmakomponent?
 • Praksis’ procentvise afvigelse fra klyngens gennemsnitlige antal, hvad dækker den over?
 • Hvordan inddrager I personalet i patientbehandlingen og kvalitetssikring?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

 

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet.

Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive praksis, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Pris

Pakken er gratis

Varighed

3-4 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt lægefaglig konsulent:
Berit Lassen, tlf.: 5188 2575

Mail: [email protected]

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink og Thomas Nielsen, tlf.: 2560 3371 og 5168 0285
Mail: [email protected]

Kort introduktion til pakken

Sundhedsstyrelsen og Medicinrådet anbefaler, at behandlingen med inhalationssteroid (ICS) til KOL-patienter begrænses. Det skyldes bl.a., at brugen kan give bivirkninger såsom lungebetændelse. I stedet har langtidsvirkende luftvejsudvidende lægemidler fået en mere fremtrædende plads i behandlingsvejledningerne.

Hvorfor er dette vigtigt?

Analyser af forbrug af ICS til KOL-patienter i almen praksis tyder på, at flere patienter end anbefalet, behandles med inhalationssteroider.

61 pct. af alle patienter med KOL fik inhalationssteroid i 2017.

Det betyder, at patienter i GOLD gruppe A og B behandles med ICS. Derfor anbefales det, at praksis revurderer ICS-behandling hos KOL-patienterne.

I en praksis med 1.600 patienter er der i gennemsnit 125 KOL-patienter, heraf 10-15% med svær KOL (svarende til GOLD gruppe C+D).

Det er den patientgruppe, som oftest kan have brug for ICS sammen med langtidsvirkende ß2-agonist (LABA) og/eller langtidsvirkende antikolinergikum (LAMA).

Patienter med stabil KOL, uden eksacerbationer eller indlæggelser på grund af KOL gennem mindst et år, kan der overvejes ned- og/eller udtrapning i henhold til vejledning fra Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data. I vil desuden få ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i egen praksis, sammen med praksispersonalet.

Forberedelse

1: Klyngemedlemmer foretager selv dataudtræk fra eget lægesystem

2: Data sendes til klyngekoordinatoren inden mødet, så de kan anonymiseres

Metode og materiale

Egne data – fra eget lægesystem.

 • Find patientlisten på KOL forløbsplanen
 • Sorter på ICS og tæl hvor mange patienter, der er i behandling med inhalationssteroid
 • Hvis alle jeres patienter er stratificeret i GOLD gruppe A-D kan I nu blot tælle, hvor mange af disse der er i GOLD C+D
 • Alternativt laves journalaudit på dem, der ikke er stratificeret og det vurderes, om den enkelte kan klassificeres i GOLD C eller D for at få listen komplet

Under punktet ”KOL overblik” finder I en fordeling af patienter i ICS behandling fordelt på GOLD klasse.

Ovenstående kan eventuelt suppleres med datatræk fra Ordiprax på R03BA.

Drøftelse i klyngen

Drøft årsager til variation indenfor klyngen.

 • Hvordan sikrer I, at KOL-patienter i ISC behandling kommer til årskontrol?
 • Overvejer I at tilbyde KOL-patienter, uden eksacerbationer eller indlæggelser pga. KOL det sidste år, og som er i ISC behandling, ud- eller nedtrapning af medicinen? Kan det vente til næste årsstatus?
 • Er der udfordringer med de patienter, der også har en astmakomponent?
 • Praksis’ procentvise afvigelse fra klyngens gennemsnitlige antal, hvad dækker den over?
 • Hvordan inddrager I personalet i patientbehandlingen og kvalitetssikring?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

 

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet.

Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive praksis, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Praktiske oplysninger

Pris

Pakken er gratis

Varighed

3-4 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt lægefaglig konsulent:
Berit Lassen, tlf.: 5188 2575

Mail: [email protected]

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink og Thomas Nielsen, tlf.: 2560 3371 og 5168 0285
Mail: [email protected]